ارگوتراپیست مهدی صابر

کاردرمانی دست در خیابان صرافها

کاردرمانی در مهارت های دستی

سر فصل مطالب

جهت تماس با کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی جناب آقای دکتر صابر (کلینیک توانبخشی پایا در پاسداران ، کلینیک توانبخشی غرب تهران در سعادت آباد) باشماره 09029123536 تماس حاصل فرمایید.

کاردرمانی در دست دکتر صابر-کاردرمانی در مهارتهای دستی کودکان- کاردرمانی در مهارت های نوشتاری

استفاده موثر از دست ها در فعالیت های مختلف به وضعیت بدن، مسائل شناختی، ادراک بینایی و مهارت های دستی فرد بستگی دارد. یکپارچگی بینایی حرکتی که . مهارت های دستی با واژه هایی مثل هماهنگی حرکتی ظریف و ظرافت به جای هم بکار گرفته می شود. مرکز کاردرمانی دست دکتر صابر در تهران به صورت تخصصی در زمینه کاردرمانی انگشت دست- کاردرمانی در مهارت نوشتن-کاردرمانی در الگوی مداد دست گرفتن- مهارت های دستی-کاردرمانی حرکات ظریف و کاردرمانی دست در منزل فعالیت می نماید. دو شعبه مرکز کاردرمانی دکتر صابر(کاردرمانی دست شرق تهران- کاردرمانی دست غرب تهران) تلاش دارند با انجام کاردمانی تخصصی در زمینه دست کودکان را در انجام فعالیت های روزمره و تحصیلی مستقل سازند. کاردرمانی دست در نوزادان با مشکلات حرکتی،کودکان با تاخیر رشدی و کلامزی ،همچنین کاردرمانی دست کودکان اوتیسم تاثیر ویژه ای دارد.

کاردرمانی دست چیست؟

بسیاری از کاردرمانگران کسب مهارتهای دستی را وابسته به عملکرد وضعیت بدن، ادراک بینایی و شناختی می دانند، اما مهارتهای دستی نیازمند توجه و دستکاری اشیا نیز هست. مهارتهای دستی در ارتباط با حس لامسه – حس عمقی و اطلاعات بینایی شکل می گیرد. حتی کودکان می توانند این مهارت را بدون فیدبک های بینایی با تطبیق اطلاعات حسی پیکری بدرستی انجام دهند. الگو های تشکیل دهنده مهارت های دستی شامل موارد زیر است:

 • دستیابی( reach  ): حرکت دادن بازو با حفظ ثبات شانه و حرکت دست جهت تماس با شی مورد نظرکاردرمانی در مهارت های دستی
 • گرفتن( grasp  ): جاسازی شی در داخل دست
 • حمل کردن( carry   ): حمل و انتقال شی در دست به محل مورد نظر
 • رها کردن اختیاری(  voluntary release ): رها کردن ارادی شی از دست در زمان و مکان مناسب
 • دستکاری در داخل دست(  in hand manipulation  ): تنظیم موقعیت شی در دست بعد از گرفتن آن
 • استفاده از دو دست(   bilateral hand use  ): استفاده از هر دو دست برای انجام فعالیت

شرایط جامعه و مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، جنسیت، نقش های مورد انتظار از فرد نقش مهمی در نوع کسب  مهارتهای دستی دارد که کاردرمانگر در ارزیابی و تعیین انواع مداخله درمانی برای رفع مشکلات مربوطه، باید آن را مدنظر قرار دهد. به عنوان مثال، شما کودکی را در نظر بگیرید که به علت شرایط اقتصادی و فرهنگی خانواده به امکانات کمتری دسترسی داشته باشد، بنابر این میزان مهارت های دستی او در مقایسه با دیگر کودکان که در شرایط مناسبی بوده اند، تفاوت چشمگیری خواهد داشت و در ضمن، نوع وسایل مورد استفاده در فرهنگ ها نیز متفاوت است.

علاوه بر این سن کودک نیز در کسب مهارت ها تاثیر بسزایی دارد که وسایل و لوازم مورد استفاده شده متناسب با سن کودک، فرصت مناسبی را برای رشد مهارت های دستکاری کودک فراهم می کند. اگر چه فعالیت های مختلف و میزان دسترسی به وسایل و اشیا گوناگون در رشد مهارت های خاص لازم می باشد ولی کافی نیست چرا که نحوه بکاربردن و استفاده صحیح از اشیاء نیز مسئله ای مهم است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه کاردرمانی در منزل و حیطه های کاردرمانی کودکان بر روی لینک ها کلیک کنید.

عملکرد های مختلف بدنی و کاردرمانی دست

یکی از عوامل مهم در عملکرد دست، وضعیت ظاهری و استخوان بندی آن می باشد که وجود هر گونه ناهنجاری مانند انگشت اضافه یا کم، می تواند مهارت های دستی را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین در اجرای صحیح حرکات، عملکرد صحیح و مناسب اندام فوقانی(مثلا آرنج و شانه) به همراه قدرت مناسب و تون عضلانی طبیعی لازم است.

کاردرمانان دست جهت ایجاد مهارت های دستی مناسب با سن کودک نیاز به توجه کاردرمانگران به مسائل حرکتی، مهارت های بینایی، عملکرد حس پیکری، یکپارچگی حسی، ادراک بینایی، شناختی، یکپارچگی اسکلتی، عملکرد عضلانی، فاکتورهای فرهنگی و اجتماعی می باشد. در این قسمت سعی می شود به صورت گسترده تری به توضیح هر یک از این عوامل بپردازیم. برای آشنایی بیشتر با کاردرمانی دست می توانید مقالات کاردرمانی در منزل و کاردرمانی کودکان را بخوانید.

کاردرمانی جسمی حرکتی

کاردرمانی جسمی حرکتی در مهارت های دستی در کودکان با مشکلات جسمی نظیر فلج مغزی و اختلالات هماهنگی رشد حرکتی کاربرد دارد. در کاردرمانی جسمی حرکتی با انجام تمریناتی نظیر روی دست ها راه رفتن، مهارت های توپی و تمرینات هماهنگی دوطرفه دست ها به تقویت مهارت های جسمی کودکان کمک می شود. مرکز کاردرمانی دست دکتر صابر در حیطه اختلالات یکپارچگی حسی حرکتی، اختلالات یادگیری و هماهنگی حرکتی، بیش فعالی و… به بهبود مهارت های دستی کودکان، دست ورزی و استفاده از ابزار ها و دست نویسی فعالیت می کنند.

مهارت های بینایی و کاردرمانی حرکات ظریف

مهارت های بینایی نقش مهمی در رشد مهارت های دستی دارد که برای یادگیری مهارت های حرکتی جدید لازم می باشد، یک کودک یا نوزاد در حال رشد، مهارت های بینایی را با مهارت های دستی هماهنگ کرده که بعد ها هماهنگی چشم و دست با مهارت های ادراک بینایی ترکیب می شود. در حدود 4 ماهگی نوزاد شروع به حرکت دادن دست تحت کنترل بینایی می کند و برای گرفتن یک شی انگشتان را حرکت داده و تلاش میکند تا اشیا را در دست بگیرد. این روند رشد در کودکان با مشکلات حرکتی رخ نمیدهد و نیاز به کاردرمانی دست برای نوزاد می باشد. پیشرفت یکپارچگی بینایی – حرکتی تقریبا تا سن 6 ماهگی به طول می انجامد و در نهایت در سن 9 ماهگی به تکامل می رسد. همچنین بینایی برای یادگیری مهارتهای حرکتی ظریف و فعالیت هایی که نیاز به حرکات دقیق دارد، مهم است( مثلا نخ کردن مهره های کوچک، چیدن پازل و…) کاردرمانی حرکات ظریف بر روی این مهارت ها متمرکز شده است.

عملکرد حس پیکری در کاردرمانی دست کودکان

ارتیاط زیادی بین عملکردهای حس پیکری دست و مهارت های دستی وجود دارد. اگر مهارت های دستی، مناسب و صحیح باشند، نشانه عملکرد صحیح حس پیکری می باشد. اما عکس این گفته همیشه درست نیست. پس عملکرد سوماتوسنسوری مناسب، لزوما منجر به مهارت های دستی طبیعی نخواد شد. تحقیقات در این زمینه نشان می دهد، بزرگسالانی که عملکرد دستی طبیعی دارند، در منیپولیشن اشیا( دستکاری) برای حفظ ثبات و استحکام شی در دست به فیدبک های بینایی ولامسه برای پیشرفت در بسیاری از زمینه های مهارت های دستی کودکان به ویژه حرکات مستقل انگشتان و شست لازم است.

کاردرمانان دست گزارش کرده اند که در اکثر نوزادان در حدود 6 ماهگی درک لمسی و شناخت اشیا از طریق لمس شکل می گیرد و در حدود 2/5 سالگی کودک بدون دیدن، اشیایی را که قبلا دیده است و  در 5 سالگی اشیایی که قبلا ندیده اند، فقط با لمس می تواند تشخیص دهد. در 6 سالگی نیز جنبه دیگری از ادراک لمسی مثل تشخیص اشیا سه بعدی و درک جهت فضایی رشد می یابد و با افزایش سن، توانایی تشخیص و تمایز تمامی مشخصات اشیا از طریق لامسه به طور کامل شکل می گیرد. اکثر کودکانی که در کنترل حرکتی انگشتان نقص دارند یا در حرکت انگشتان محدودیت دارند در درک و استفاده از اطلاعات حسی مشکلات زیادی دارند. کاردرمانی انگشت دست در حیطه تقویت حس لامسه، حس عمقی و تقویت عضلات نقش دارد. اطلاعات حاصل از لامسه برای پیش بینی مقدار نیروی لازم برای گرفتن و بالا بردن اشیا لازم است.

ارزیابی عملکرد حس پیکری در کودکانی بویژه کودکان کوچکتر و کودکان با ناتوانی دشوار است، بنابرین فرایند ارزیابی پیچیده است.

کاردرمانی در مهارت دستی

یکپارچگی حسی و کاردرمانی دست کودکان اوتیسم

مشکلات یکپارچگی حسی عبارتند از: مشکلات مربوط به ثبت حسی، بیش حسی، لمسی، تمایز لمسی ضعیف و دیس پراکسیا ( اختلالات برنامه ریزی حرکتی) می باشد. به عنوان مثال کودکان اوتیسم با ثبت حسی ضعیف در فعالیت هایی که مهارت های دستی زیادی می طلبد کمتر شرکت می کنند و کودکان اوتیسم با بیش حسی لمسی ، از تماس با اشیا اجتناب می کنند. عملکرد های لمسی و حس عمقی ضعیف در کودک اوتیسم منجر به نقص در برنامه ریزی حرکتی که بدنبال ضعف در پردازش لمسی و حس عمقی به وجود می آید تحت عنوان   somatodyspraxia  مطرح می شود. مشکلات پردازش حسی ارتباط مستقیم با پیشرفت مهارت های دستی دارد. کاردرمانی دست نوزادان و کودکان بر روی مشکلات حسی و یکپارچگی حسی در کودکان توجه خاصی دارد. در مورد کودکان اوتیسم، کاردرمانی دست کودکان اوتیسم در جهت افزایش قدرت عضلات دست کودک اوتیسم، افزایش حس عمقی در دست ها و بهبود حس لامسه در کودکان اوتیسم نقش دارد.

کاردرمانی دست و درک بینایی و شناخت:

تمایز رشد درکی و شناختی از هم دشوار است. به ویژه زمانی که در ارتباط با مهارتهای دستی کودکان همراه باشد.به همین علت معمولا این دو عبارت با هم استفاده می شوند. کودک اجازه تعامل و استفاده از اشیا را با پیشرفت مهارت های دستی و رشد درکی – شناختی بدست می آورد. درک کودک از مشخصات اشیا و سرعت حرکتی مورد نیاز با قدرت مناسب، بر توانایی کودک در کنترل اشیا تاثیر می گذارد. کودک این اطلاعات را از طریق دستکاری اشیا بدست می آورد. در شش ماه اول زندگی، نوزاد از درک بینایی و لمسی برای هدایت رشد حرکتی استفاده می کند تا از مکان اشیا در فضا آگاهی یابد. در شش ماهه دوم، نوزاد دستش را متناسب با ویژگی اشیا مثل اندازه، شکل و سطح تنظیم می کند. محققان تاکید می کنند دستکاری اشیا در دوران نوزادی بین 6- 12 ماهگی جهت یادگیری مشخصات آن، زمان مهمی است چرا که این یادگیری در رشد زبانی و مفاهیم تاثیر دارد. در 2 سالگی کودک یاد می گیرد تا اشیا را با محیط به صورت مناسب و هدفمند ترکیب کند. علاوه بر رشد ادراکی، رشد شناختی نیز  روی مهارت های دستی تاثیر بسزایی دارد.برای مثال افزایش توجه، تمرکز، قدرت حل مسئله در پیشرفت توانایی دستکاری همزمان دو شی موثر است. کودک در فعالیت های دو دستی نیاز بیشتری به توجه و برنامه ریزی دارد، بنابر این این گونه مهارت ها بعد از مهارت های یک دستی پیشرفت می کنند.

یکپارچگی اسکلتی:

یکپارچگی مفاصل و ساختارهای استخوانی دست در عملکرد آن تاثیر مهمی دارد. کودکان با اختلالات مادرزادی و غیر طبیعی دست در انواع الگوهای گرفتن، با مشکل مواجه می شوند، چرا که حرکت دادن اشیا بین انگشتان و مهارت های دستکاری در داخل دست و مهارت استفاده از دو دست محدود شده و یا صورت نمی گیرد. هم چنین  درگیری انگشت شست نسبت به دیگر انگشتان بر روی کسب مهارت های دستی و استفاده از آن تاثیر بیشتری دارد. علاوه بر این دامنه حرکتی مناسب، بازو و دست را برای گرفتن و حمل کردن اشیا، وضعیت دهی می کند. هر مسئله ای که دامنه حرکتی را کاهش دهد بر روی مهارت های دستی موثر است.

کاردرمانی دست کودکان

عملکرد عضلانی:

عملکرد مناسب عضلات به قدرت، تون و تحمل آن مربوط می شود. برای انواع مهارت های دستی نظیر گرفتن و نگه داشتن شی در دست، حین حمل و جا به جایی اشیا وجود قدرت عضلانی لازم ضروری است. درجه بندی قدرت عضلانی و تاثیر آن برفعالیت های کودک به شرح زیر است:

کودکان با قدرت ضعیف تر( poor   ) در شروع بازکردن انگشتان یا الگوی آپوزیشن شست که لازمه گرفتن است،ناتوان اند. این کودکان نمی توانند از عضلات دست برای کنترل، استفاده نمایند. کودک با قدرت عضلات ضعیف  ( fair )  ممکن است بتواند الگوی گرفتن را شروع کند اما قادر به بلند کردن اشیا از زمین نیستند.کودک با قدرت متوسط(   mildly  ) در طول یک فعالیت تحمل کمتری دارند و برای گرفتن و نگه داشتن یک شی در طول خوردن، رنگ کردن، نوشتن و… با مشکل مواجه می شوند. هنگام فعالیت تون عضلانی روی ثبات بازو و دست تاثیر می گذارد. آسیب در سیستم عصبی مرکزی منجر به ایجاد تون غیر طبیعی( افزایش یا کاهش) شده که می تواند روی دامنه حرکتی و سرعت حرکات  و ثبات حرکت تاثیر گذار باشد.

کودکان با اختلالات رشدی مشکلاتی در روند رشد مهارت های دستی از خود نشان می دهند. این مشکلات موجب کندی یادگیری و ناتوانی کودک در انجام فعالیت های خود یاری و مراقبت از خود ، همچنین ایجاد استقلال در کودک می شود. در تمامی حیطه های کاردرمانی کودکان باید کاردرمانگر، کودک با مشکل رشدی را با دیگر کودکان سالم مورد مشاهده و مقایسه قرار داده تا رشد مهارت های دستی این کودکان را بررسی کند.  مراحل رشد مهارت های دستی در کودکان به شرح زیر است.

 مهارت دستیابی و حمل کردن

دستیابی به معنی حرکت دادن دقیق و صحیح دست به سوی هدف مشخص است.  به عبارت دیگر دستیابی در مهارت های دستی، جابجایی دست با حفظ کنترل، سرعت مناسب به سمت شی  و آماده کردن آن برای گرفتن تعریف می‌شود.  در چند روز اول زندگی، نوزاد برای دستیابی به شی، نیاز به توجه بینایی دارد و بعد از چند ماه بازوها شروع به فعالیت بیشتری کرده و نوزاد با دور کردن بازو اقدام به گرفتن اشیا نموده و در نهایت بین ۱۹_۱۲ ماهگی دستیابی با باز کردن بازو تکمیل می شود.

به تدریج با رشد مهارتهای دستی به توجه کمتری نیاز خواهد بود. در ابتدا دست ها در کنار بدن قرار دارد و با افزایش توجه بینایی روی دست و ثبات بیشتر پروگزیمال بازو کودکان دست ها را در فاصله دورتر از دیدشان نگه می دارند. در ابتدای رشد مهارت های دستی الگوی گرفتن دو طرفه، به صورت قرینه است که معمولا ابتدا در حالت خوابیده به پشت و سپس در وضعیت نشسته رخ می دهد. در این مرحله کودک دستیابی را با  دوره کردن بازو، چرخش داخلی شانه، پرونشین ساعد وبا باز کردن کامل انگشتان انجام می‌دهد.  زمانی که کودک حرکت مجزای دو طرفه بدن را کسب کرد، دستیابی یک طرفه شروع می‌شود و دور کردن بازو چرخش داخلی شانه نسبت به حالت اولیه کاهش می‌یابد و دست برای گرفتن اشیا باز شده که معمولا بیش از اندازه واقعی شی است.

هنگامی که کنترل کتف و ثبات تنه تکامل یافت، کودک دستیابی را با کمی خم کردن شانه، باز کردن کامل آرنج، سوپینیشن ساعد و با باز کردن مچ  انجام می‌دهد و دستیابی تکامل یافته، معمولا با راستای مناسب به همراه کمی چرخش آن به طرف شی همراه می باشد.

بنابراین در طول رشد مهارت های دستی، کودک در سال‌های اولیه زندگی، الگوی دستیابی یک طرفه  را تصحیح می‌کند، تحرک مناسب بازو را افزایش داده و باز کردن انگشتان را متناسب با اندازه اشیا تنظیم می کند.

تکامل دستیابی به همراه گرفتن تا سن ۱۲ سالگی ادامه می یابد. کودک در این مدت دست را متناسب با اندازه اشیا باز می کند و بدون توجه به بینایی آن را در دست می‌گیرد. اگرچه قبل از این سن، برای باز کردن دست و حرکت آن به سمت اشیا نیاز به توجه بینایی داشت.

حمل کردن به معنی بلند کردن شی‌ و حرکت دادن آن است و شامل ترکیب حرکات بدن به همراه حفظ ثبات اشیا در دست می باشد هنگام برداشتن شی، دامنه حرکتی مفاصل متناسب با نوع فعالیت مورد نظر تنظیم می گردد، که این امر مستلزم هماهنگی صحیح بین مفاصل دیستال دست و مچ بوده و کودک باید بتواند ساعد را در هر درجه ای از چرخش آن، ثابت نگه دارد و وضعیت ساعد و مچ را در طول حمل اشیا به طور مناسب حفظ کند و برای وضعیت دهی مناسب اشیا حرکات چرخشی شانه را با خم کردن و دور کردن مناسب آن همراه سازد.

 

کودک در رشد مهارت های دستی  قبل از گرفتن شی، دستیابی را به همراه چرخش تنه، باز کردن آرنج، چرخش ساعد، با حفظ ثبات مچ و با انگشتان باز انجام می دهد.

کاردرمانی دست کودکان

انواع الگوهای گرفتن و کاردرمانی در مهارت های نوشتاری

دو اصطلاح مهم در رشد مهارت های دستی prehensile و non prehensile برای تعریف حرکات دست بکار می رود.که non prehensile  شامل هل دادن یا بلند کردن یک شی با انگشتان یا با داخل کف دست است، و prehensile شامل گرفتن اشیاست و به انواع گرفتن قوی[power Grasp] و ظریف [precision Grasp] تقسیم می‌شود که در precision Grasp به آپوزیشن بین انگشتان شست و اشاره و در power Grasp به استفاده از داخل دست نیاز خواهد بود در یک گرفتن قوی، جهت کنترل مناسب، شست نسبت به دیگر انگشتان در Flex یا Abd  نگه داشته می‌شود.

ما هنگام کار با اشیاء مختلف در طول انجام هر فعالیتی  متناسب با آن از الگوی گرفتن خاصی استفاده می کنیم.  مثلا در گرفتن اشیا کوچک جهت کنترل بیشتر آن از الگوی گرفتن ظریف (به دلیل وجود فیدبک های حسی در نوک انگشتان). اشیا متوسط با هر دو الگو و اشیا بزرگ از الگوی گرفتن قوی استفاده می‌کنیم. محققان نوع دیگری برای دسته بندی انواع گرفتن ارائه داده‌اند:

 1. گرفتن بدون پوزیشن نشست که شامل power Grasp ,Hook Grasp و Lateral Grasp
 2. گرفتن با آپوزیشن نشست که شامل tip pinch و palmar pinch است که palmar pinch خود به انواع استوانه ای (cylindrical) ، کروی (sphrical) و Disk Grasp تقسیم می شود.

Power Grasp برای بریدن کیک ( دست راست این کودک)

مهارت های دست

 

Hook Grasp : گرفتن قلابی برای حمل کیف

کاردرمانی دست

 

Lateral pinch : گرفتن کناری برای قفل کردن در(قوی ترین نوع گرفتن با نیاز به هماهنگی کمتر)

lateral pinch

 

Pincer grasp برای برداشتن اشیاء ریز

pinch

 

Three_ jaw thuck graso : گرفتن سه نقطه ای برای قرار دادن مکعبهای چوبی روی همدیگر (با دست راست)

tree jaw

 

Spherical grasp گرفتن کروی گرفتن توپ و آماده کردن برای پرتاب آن

grasp

 

این کودک با دست چپ از الگو cylindrical grasp یا گرفتن استوانه ای (ابتدایی ترین نوع گرفتن) برای نگه داشتن ظرف وبا دست راست به حالت disk grasp جهت باز کردن درب  آن استفاده می کند. لازم است که Abd انگشتان را مناسب با درب ظرف تنظیم کند.

cylindrical grasp

 

ulnar palmar grasp انگشت اشاره و شست در این الگو بکار گرفته نمی شود.

کاردرمانی در مهارت های نوشتاری

مهارت های دستکاری (in hand manipulation)

مهارت های دستکاری درون دست به پنج دسته تقسیم می شوند

انتقال از انگشتان به کف دست

انتقال از کف دست به انگشتان

حرکت شی در طول انگشتان

چرخش ساده

چرخش پیچیده

انتقال به حرکت خطیت انگ شی از کف دست به سمت انگشتان و بلعکس اطلاق می شود که در طول این حرکت ، شی با انگشت شست و دیگر انگشتان در تماس بوده که الگوی انتقال شی از کف دست به انگشتان سخت تر از الگوی انتقال انگشتان به کف دست است.نوع دیگر مهارت های دستکاری درون دست حرکت خطی شی بر روی سطح انگشتان است، که در طی حرکت شی انگشت شست در مقابل سایر انگشتان قرار دارد و مفاصل انتهایی انگشتان به حرکت شی کمک می کنند. در همه این موارد به حفظ قوس کف دستی در طول فعالیت نیازمندیم.

چرخش اشیا در دو نوع چرخش ساده( 90 درجه یا کمتر) و پیچیده ( 180 تا 360 درجه)تقسیم می شود. در چرخش ساده انگشتان به صورت یک واحد عمل می کنند و شست در وضعیت آپوزیشن قرار می گیرد. در طول چرخش پیچیده انگشت شست و سایر انگشتان به طور متناوب و مستقل از هم حرکت می کنند. برای انجام مهارت دستکاری درون دستی می توان به موارد پیش نیاز زیر اشاره کرد:

 1. حرکت و حفظ ثبات در درجات مختلف از سوپینیشن ساعد
 2. ثبات مچ دست
 3. آپوزیشن انگشت شست در تماس با اشیا و با سطح انگشتان دیگر ( بدون تماس با کف دست)
 4. حرکت مجزای انگشتان شست، میانی و اشاره
 5. کنترل قوس عرضی کف دست
 6. حرکت مجزای انگشتان سمت رادیال( میانی، اشاره و شست) و اولنار( کوچک و حلقه) از همدیگر
 7. توانایی در تنظیم و توزیع نیرو در نوک انگشتان

کاردرمانی دست کودکان

کاردرمانی دست در مهارت نوشتن کودکان

کاردرمانی دست تاثیر بسزایی در درمان مشکلات نوشتاری کودکان و بهبود دست نویسی در آنان دارند. کودکان با مشکلات نوشتاری در محیط مدرسه و در طول تحصیل با مشکلات فراوانی روبه رو هستند. کند نویسی ، مشکلات دیکته نویسی، بد خط نویسی، جا اندازی کلمات و حروف از مشکلات شایع دانس آموزان با اختلال نوشتن هستند. مشکلات این کودکان شامل عدم مجزا سازی انگشتان ، عدم هماهنگی حرکتی و مشکلات کنترل حرکتی و تحمل عضلانی پایین می باشد. تمرینات کاردرمانی دست در جهت دست کاری اشیاء، تمرینات حرکتی ظریف و هماهنگی حرکات انگشتی ارائه می شود. از تمرینات کاردرمانی دست که می توان برای کودکان با اختلال نوشتن بکار برد در زیر نوشته شده است:

 • دست ها را به صورت یکی در میان مشت و باز کند
 • دست ها در جلوی بدن کشیده نگهدارد و مچ دست را بالا و پایین کند
 • کف دست را روی میز قرار دهید سپس تک تک انگشتان را از روی میز بلند کند و مجدد روی میز بگذارد، بدون اینکه بقیه انگشتان حرکت کنند.
 • پشت دست را روی میز بگذارید سپس هر انگشت را به شست بچسبانید و مجدد باز کنید، این تمرین را برای همه انگشتان جداگانه انجام دهید.
 • کف دست را روی میز قرار دهید و انگشتان را از هم دور کنید سپس بدون بلند شدن انگشتان از روی میز انگشتان را به هم نزدیک کنید و به هم بچسبانید.
 • مهره های ریز را با سر انگشت شست و اشاره گرفته و داخل نخ قرار دهد.
 • مداد را با انگشت اشاره و شست بگیرد، سپس انگشتان را بدون اینکه از هم باز شوند، از مفصل اول خم کنند و مجدد صاف کند. این حرکت را به صورت مکرر تکرار کند
 • به صورت متوالی سر همه انگشتان را به هم بچسباند و سپس انگشتان دست را کاملا باز کند.

کاردرمانی در منزل برای کودکان

کاردرمانی در منزل برای مهارت های دستی به کودکان کمک می شود تا با استفاده از تمرینات مستمر دست در جهت تقویت عضلات، بهبود هماهنگی حرکتی دو دستی، تقویت مهارت های ریز انگشتان، دست ورزی و استفاده از ابزار های گوناگون، مداد گرفتن و دست نویسی، تقویت مهارت های خود یاری مانند لباس پوشیدن، حمام کردن و غذا خوردن فعالیت می نماید. کاردرمانان متخصص در زمینه دست کودکان به کودک کمک می کنند از توانایی های خود در حداکثر توان خود استفاده نموده و با تقویت حس عمقی و مجازا سازی عضلات دست توانایی های ظریف کودک را بهبود می بخشند. استفاده از وسایل منزل و موقعیت های حقیقی، اعتماد به نفس کودک را در انجام وظایف فردی خود و استقلال بیشتر آماده می سازد. مرکز کاردرمانی دکتر صابر با تجهیزات پیشرفته در حیطه دست در دو شعبه غرب و شرق تهران فعالیت می نماید.

بیشتر بدانیم

مرکز تخصصی تشخیص و درمان اوتیسم
 اوتیسم در کودکان چیست ؟
لکنت زبان در کودکان
فلج مغزی در کودکان
اختلال یادگیری در کودکان
یکپارچگی حسی چیست؟
دیستروفی عضلانی چیست؟
بیش فعالی در کودکان چیست؟
نقص توجه  در کودکان چیست؟
متخصص کاردرمانی در منزل
مرکز کاردرمانی کودکان
بهترین کلینیک کاردرمانی در تهران
متخصص گفتار درمانی در منزل
کلینیک گفتاردرمانی کودکان
بهترین مرکز گفتاردرمانی در تهران

بهترین مرکز کاردرمانی دست

بهترین کلینیک کاردرمانی دست در تهرانپارس

مرکز کاردرمانی دست در نیاوران

مرکز کاردرمانی دست سعادت آباد

بهترین مرکز کاردرمانی دست در ستارخان

کلینیک کاردرمانی دست در پاسداران

بهترین کلینیک کاردرمانی دست در شمال تهران

مرکز کاردرمانی دست در شرق تهران

بهترین کلینیک  کاردرمانی دست در پونک

بهترین مرکز کاردرمانی دست در ولنجک

بهترین کاردرمانی دست در فرمانیه

کلینیک کاردرمانی دست در شهرک غرب

مرکز کاردرمانی دست غرب تهران

کلینیک کاردرمانی دست در شریعتی

بهترین کاردرمانی دست در مرزداران

مراکز کاردرمانی دست در سیدخندان 

کاردرمانی دست در جنت آباد

بهترین مرکز کاردرمانی دست دهکده المپیک

بهترین کاردرمانی دست اسلام شهر

کاردرمانی دست در تجریش

بهترین کاردرمانی دست در قلهک

کاردرمانی دست در تهرانسر

مرکز کاردرمانی دست در ونک

کلینیک کاردرمانی دست در نارمک

بهترین کاردرمانی دست پیروزی

 گفتار درمانی سعادت آباد

بهترین مرکز کاردرمانی دست ستارخان

کاردرمانی دست در ولنجک

گفتار درمانی پاسداران

بهترین مرکز کاردرمانی دست در شرق تهران

گفتار درمانی غرب تهران

بهترین مرکز کاردرمانی دست در تهران

مراکز کاردرمانی دست در مرزداران

توانبخشی نیاوران

کاردرمانی دست در جنوب تهران

گفتار درمانی در جنوب تهران

کاردرمانی دست در انقلاب

مرکز کاردرمانی دست در یوسف آباد

مرکز گفتار درمانی در قیطریه

کاردرمانی دست در منظریه

بهترین کاردرمانی دست در ظفر

مرکز کاردرمانی دست تهران نو

کاردرمانی دست در افسریه

 

بهترین مراکز کاردرمانی دست در شرق تهران

مرکز کاردرمانی درشرق تهرانبهترین کلینیک توانبخشی در تهران-بهترین کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی در تهرانپارس-کاردرمانی  در نیاوران-کلینیک کاردرمانی در پاسداران-کلینیک کاردرمانی در شمال تهران-بهترین کاردرمانی در شرق تهران-بهترین مرکز  کاردرمانی در پونک-بهترین کاردرمانی در فرمانیه- کاردرمانی و گفتاردرمانی در شریعتیمرکز گفتار درمانی در پاسدارانمرکز گفتار درمانی در تهرانپارسمرکز گفتاردرمانی در شرق تهرانکلینیک کاردرمانی شرق تهران -کاردرمانی در هنگام- کاردرمانی در رسالت- کاردرمانی در میدان سپاه- مرکز کاردرمانی شرق تهران-کاردرمانی در طالقانی- کاردرمانی در مشیریه- کاردرمانی در مسعودیه-کاردرمانی در نارمک- کاردرمانی در مجیدیه- کاردرمانی در سراج- کاردرمانی شرق تهران -کاردرمانی در فرجام- کاردرمانی در افسریه- کاردرمانی در پاسدار گمنام- کاردرمانی در پیروزی- بهترین مرکز کاردرمانی در شرق تهران -کاردرمانی در باقری-کاردرمانی در  سیزده آبان- کاردرمانی در آهنگ- کاردرمانی در پرستار- کاردرمانی در چهارصد دستگاه- کاردرمانی در خیابان کرمان- کاردرمانی شرق تهران -کاردرمانی در وحیدیه- کاردرمانی در شرق تهران -کاردرمانی در سرخه حصار-کاردرمانی در امامت- کاردرمانی در امام حسین- کاردرمانی در سید خندان- بهترین مراکز کاردرمانی شرق تهران کاردرمانی در دردشت-کاردرمانی در گلبرگ- کاردرمانی در خیابان اشراقی- کاردرمانی در زاهد گیلانی- کاردرمانی در صفا- کاردرمانی در مولوی- کاردرمانی درسبلان-کلینیک توانبخشی شرق تهران -کاردرمانی در هفت حوض- کاردرمانی در سعدی- کاردرمانی در خیابان تختی- کاردرمانی در سهره وردی- کاردرمانی در بهشتی-کاردرمانی در فردوسی- کاردرمانی در بهارستان- کاردرمانی در مطهری- کاردرمانی در مفتح- کاردرمانی خوب در شرق تهران – کاردرمانی در دروازه شمیران- کاردرمانی در تختی- کاردرمانی در کریمخان- کاردرمانی در هفت تیر- کاردرمانی در هرندی- کاردرمانی در قیام- کاردرمانی در بلوار پروین-کاردرمانی در اتحاد- کاردرمانی در خیابان ایران- کاردرمانی در هفده شهریور- کاردرمانی در نظام آباد -کاردرمانی در شهدا-بهترین مرکز کاردرمانی شرق تهران – کاردرمانی در نیرو هوایی- کاردرمانی در بلوار ابوذر-  کاردرمانی در میدان خراسان- کاردرمانی در مدائن- کاردرمانی درفدک- کاردرمانی در شمیران- کاردرمانی در تسلیحات-  کاردرمانی در نبرد- کاردرمانی در محلاتی -کاردرمانی در لواسان-کاردرمانی در فشم- کاردرمانی در حکیمیه – بهترین کلینیک توانبخشی در شرق تهران – کاردرمانی در شمیرانات- کاردرمانی در  بنی هاشم- کاردرمانی در علم و صنعت-کاردرمانی در  قنات کوثر- کاردرمانی در شهرک امید- کاردرمانی در شیان- کاردرمانی در لویزان- کاردرمانی در مهران- کاردرمانی در خاقانی- کاردرمانی در امجدیه- کاردرمانی در ارامنه- کاردرمانی در خیابان دبستان- کاردرمانی در عباس آباد- کاردرمانی در اندیشه- کاردرمانی در خیابان قصر- مرکز توانبخشی شرق تهران -کاردرمانی در کاج-  کاردرمانی در نامجو- کاردرمانی در شهید قندی- بهترین مرکز توانبخشی در شرق تهران – کاردرمانی در میدان فرخی یزدی- کاردرمانی در مسجد جامع- کاردرمانی در ساقدوش – مراکز کاردرمانی در شرق تهران -کاردرمانی شرق -کاردرمانی در شهید عراقی-بهترین کاردرمانی شرق تهران-کاردرمانی در هروی- کاردرمانی در قلهک-کاردرمانی در سه راه ضرابخانه-کاردرمانی در استاد حسن بنا-کاردرمانی در میدان نبوت- کاردرمانی در بلوار دلاوران-کاردرمانی در سمنگان-کاردرمانی در شهید ثانی-کاردرمانی در جانبازان شرقی-کاردرمانی در جانبازان غربی- کاردرمانی در مدائن- کاردرمانی در اتوبان رسالت- کاردرمانی در میدان هلال احمر-کاردرمانی در میدان الغدیر- کاردرمانی در نیروی دریایی-کاردرمانی در آیت الله مدنی- کاردرمانی در خیابان گرگان-کاردرمانی در سبلان جنوبی- کاردرمانی در سبلان شمالی- کاردرمانی در گلشن دوست-کاردرمانی در خیابان اردیبهشت-

بهترین مراکز کاردرمانی دست در شمال تهران

کاردرمانی در پاسدارانکاردرمانی در شرق تهرانکاردرمانی در شمال تهرانکاردرمانی در سعادت آبادکاردرمانی در تهرانپارس  کاردرمانی در غرب تهرانکاردرمانی در شریعتیکاردرمانی در شهرک غربکاردرمانی در جنت آباد  کاردرمانی در فرمانیهکاردرمانی در نیاورانکاردرمانی در شمال تهرانمرکز گفتاردرمانی در شمال تهرانمرکز گفتار درمانی در نیاورانمرکز گفتاردرمانی در فرمانیهکاردرمانی در قیطریه- کاردرمانی در منظریه-کاردرمانی در آجودانیه- کاردرمانی در میرداماد- کاردرمانی در میدان محسنی- کاردرمانی در ظفر- کاردرمانی در خیابان نفت-کاردرمانی در اختیاریه- کاردرمانی در کامرانیه- کاردرمانی در خیابان دولت-کاردرمانی در  دیباجی- کاردرمانی در اقدسیه- کاردرمانی در کودکان در مینی سیتی- کاردرمانی در نوبنیاد- کاردرمانی در بلوار ارتش- کاردرمانی شمس آباد- کاردرمانی در شمال تهران -کاردرمانی در ازگل-کاردرمانی در قلهک- کاردرمانی در خیابان یاسر- کاردرمانی در جماران- کاردرمانی در تجریش-کاردرمانی در میدان قدس- کاردرمانی در خیابان الهیه- کاردرمانی در فرشته- کاردرمانی در جردن- کاردرمانی در دارآباد- کاردرمانی در سعدآباد-کاردرمانی در جمشیدیه- کاردرمانی در دربند- کاردرمانی در گلابدره- کاردرمانی در امام زاده قاسم- کاردرمانی در چیذر-کاردرمانی در دزاشیب- کاردرمانی در زعفرانیه- کاردرمانی در سوهانک- کاردرمانی در شهرک محلاتی-  کاردرمانی در شهرک نفت- کاردرمانی در کاشانک- کاردرمانی در محمودیه- کاردرمانی در خیابان دروس- کاردرمانی در ونک- کاردرمانی در آرژانتین- کاردرمانی در ساعی -کاردرمانی در امیرآباد-کاردرمانی در ایرانشهر- کاردرمانی در بهجت آباد- کاردرمانی در اندرزگو -کاردرمانی در زرگنده- کاردرمانی در باغ فردوس- کاردرمانی در آفریقا- کاردرمانی در خیابان باهنر- کاردرمانی در بلوار کاوه- کاردرمانی در اوین-کاردرمانی در بام تهران-کاردرمانی در پارک وی-کاردرمانی در نمایشگاه-کاردرمانی در فرحزاد-کاردرمانی در امام زاده داوود-کاردرمانی در کوهسار-کاردرمانی در شهرک کلاهدوز-کاردرمانی در خیابان کلاهدوز-کاردرمانی در شهرک شهید چمران-کاردرمانی در صاحبقرانیه- کاردرمانی در گل نبی-کاردرمانی در میدان نیاوران-کاردرمانی در چهار راه پاسداران- کاردرمانی در چالهرز- کاردرمانی در وفامنش-کاردرمانی در پناهی نیا-کاردرمانی در افشاری-کاردرمانی در حقانی- کاردرمانی در خیابان گیلان-کاردرمانی در خیابان یاسر- کاردرمانی در مقدس اردبیلی- کاردرمانی در ولیعصر-کاردرمانی در موحد دانش-کاردرمانی در صادقی قمی- کاردرمانی در خیابان دستگردی- کاردرمانی در رستم آباد- کاردرمانی در نارنجستان-کاردرمانی در  نیستان- کاردرمانی در نگارستان-کاردرمانی در بوستان-کاردرمانی در گلستان-کاردرمانی در پورابتهاج-کاردرمانی در دشتستان- کاردرمانی در قبا-کاردرمانی در گاندی -کاردرمانی در نلسون ماندلا -کاردرمانی در خیابان نفت -کاردرمانی در میدان مادر -کاردرمانی در شیخ بهایی- کاردرمانی در ملاصدرا- کاردرمانی در جهان کودک- کاردرمانی در

بهترین مراکز کاردرمانی دست در غرب تهران

کلینیک گفتاردرمانی در سعادت آبادمرکزگفتار درمانی در شهرک غربمرکز گفتار درمانی در ستارخانمرکز گفتاردرمانی در ولنجکمرکز گفتار درمانی در پونکمرکز گفتار درمانی در غرب تهرانگفتار درمانی مرزدارانبهترین مرکز گفتاردرمانی اتیسم در تهران-کاردرمانی در باغ فیض- کاردرمانی در شهرک اکباتان- کاردرمانی در شهر زیبا- کاردرمانی در گیشا- کاردرمانی در طرشت- کاردرمانی در حصارک- کاردرمانی در آزادی- کاردرمانی در شاهین شمالی – کاردرمانی در شاهین جنوبی – کاردرمانی در چهار باغ – کاردرمانی در بهنام – کاردرمانی در وحدت اسلامی – کاردرمانی در سازمان آب – کاردرمانی در کن- کاردرمانی در ورداورد- کاردرمانی در آریاشهر- کاردرمانی در صادقیه- کاردرمانی در شهرک آپادانا- کاردرمانی در غرب تهران- کاردرمانی در اشرفی اصفهانی- کاردرمانی در تهران ویلا- کاردرمانی در برق آلستوم- کاردرمانی در همایونشهر- کاردرمانی در ونک- کاردرمانی در آیت الله کاشانی- کاردرمانی در سازمان برنامه- مرکز کاردرمانی در غرب تهران- کاردرمانی در عدل- کاردرمانی در شهرک اندیشه- کاردرمانی در شهرک پرواز- کاردرمانی در شهرک کوهسار- کاردرمانی در شهرک نفت- کاردرمانی در شهرک ولفجر- مرکز توانبخشی در غرب تهران- کاردرمانی در بیمه- بهترین کاردرمانی در غرب تهران- کاردرمانی در کنکوری- کاردرمانی در آرژانتین- کاردرمانی در ساعی- کاردرمانی غرب تهران- کاردرمانی در امیر آباد- کاردرمانی در ایرانشهر- کاردرمانی در یوسف آباد- کاردرمانی در بهجت آباد- کاردرمانی در جمالزاده- کاردرمانی خوب در غرب تهران- کاردرمانی در خیابان شیراز- کاردرمانی در عباس آباد- کاردرمانی در فاطمی- کاردرمانی در قائم مقام- کاردرمانی در سنایی- کاردرمانی در غرب تهران- کاردرمانی در قزل قلعه – کاردرمانی در بلوار کشاورز غربی- کاردرمانی در بلوار کشاورز شرقی- کاردرمانی در کریمخان- کاردرمانی در هفت تیر – کاردرمانی در گاندی- کاردرمانی در میدان جهاد- بهترین مرکز کاردرمانی در غرب تهران- کاردرمانی در ولیعصر شمالی- کاردرمانی در ولیعصر جنوبی- کاردرمانی در هفت تیر- کاردرمانی در استاد معین –  کاردرمانی در خیابان دکتر هوشیار- کاردرمانی در منزل غرب تهران- کاردرمانی در شمشیری- کاردرمانی در دستغیب- کاردرمانی در فتح- کاردرمانی در مهرآباد جنوبی- کاردرمانی در مهر آباد شمالی- کاردرمانی در بریانک- بهترین مراکز کاردرمانی غرب تهران- کاردرمانی در سلسبیل- کاردرمانی در کارون- کاردرمانی در هاشمی- کاردرمانی در خیابان زنجان- کاردرمانی در خیابان آذربایجان- کاردرمانی در خیابان امام خمینی- کاردرمانی در جیحون- کاردرمانی در خوش- کاردرمانی در دامپزشکی- کاردرمانی در رودکی- کاردرمانی در قصرالدشت- کاردرمانی در مالک اشتر- کاردرمانی در نواب -کاردرمانی در کمیل-  کاردرمانی در انقلاب – کاردرمانی در شیخ هادی- کاردرمانی در امیریه- کاردرمانی در منیریه- کاردرمانی در اسکندری- کاردرمانی در دخانیات- کاردرمانی در جمهوری- کاردرمانی در میدان حر- کاردرمانی در میدان راه آهن- کاردرمانی در هلال احمر- کاردرمانی در پاستور- کاردرمانی در حسن آباد- کاردرمانی در گمرک- کاردرمانی در وحدت اسلامی- کاردرمانی در کارگر شمالی و کاردرمانی در کارگر جنوبی- کاردرمانی در بهارستان- کاردرمانی در فردوسی- کاردرمانی در پامنار-  کاردرمانی در دروازه شمیران- کاردرمانی در امین حضور- کاردرمانی در پانزده خرداد- کاردرمانی در سعدی- کاردرمانی در لاله زار- کاردرمانی در یاخچی آباد- کاردرمانی در جوادیه- کاردرمانی در نازی آباد- کاردرمانی در خزانه- کاردرمانی در شهرک راه آهن- کاردرمانی در شهرک گلستان- کاردرمانی در شهرک فرهنگیان- کاردرمانی در رجایی- کاردرمانی در علی آباد- کاردرمانی در سه راه آذری- کاردرمانی در امام زاده حسن- کاردرمانی در یافت آباد- کاردرمانی در جلیلی- کاردرمانی در زهتابی- کاردرمانی در زمزم- کاردرمانی در گلچین- کاردرمانی در باغ خزانه- کاردرمانی در میدان قزوین- کاردرمانی در میدان بهاران- کاردرمانی در صاحب الزمان- کاردرمانی در تولیدارو- کاردرمانی در شاد آباد- کاردرمانی در ولیعصر- کاردرمانی درخلیج فارس شمالی- کاردرمانی در خلیج فارس جنوبی- کاردرمانی در شهرک ولیعصر- کاردرمانی در شهرک صاحب الزمان- کاردرمانی در خانی آباد- کاردرمانی در اسفندیاری- کاردرمانی در بهمنیار- کاردرمانی در میدان بهمن- کاردرمانی در نعمت آباد- کاردرمانی در اسماعیل آباد- کاردرمانی در دولت خواه- کاردرمانی در شهید کاظمی- کاردرمانی در عبدل آباد- کاردرمانی در دولت آباد- کاردرمانی در جوانمرد- کاردرمانی در 13آبان- کاردرمانی در باشگاه نفت- کاردرمانی در تهرانسر مرکزی- کاردرمانی در شهرک دریا- کاردرمانی در شهرک آزادی- کاردرمانی در شهرک استقلال- کاردرمانی در شهرک دانشگاه- کاردرمانی در شهرک 22 بهمن- کاردرمانی در ویلاشهر- کاردرمانی در شهرک غزالی- کاردرمانی در شهرک شهرداری- کاردرمانی در شهرک دانشگاه شریف- کاردرمانی در زیبا دشت بالا- کاردرمانی در زیبا دشت پایین- کاردرمانی در گلستان شرقی- کاردرمانی در گلستان غربی- کاردرمانی در دژبان- کاردرمانی در شهید باقری- کاردرمانی در آزادشهر – کاردرمانی در پیکان شهر- کاردرمانی در دریاچه چیتگر- کاردرمانی در تهرانسر غربی- کاردرمانی در تهرانسر شرقی- کاردرمانی در اسلامشهر- کاردرمانی در اکباتان- کاردرمانی در شهران – کاردرمانی در بلوار فردوس شرق- کاردرمانی در بلوار فردوس غرب- کاردرمانی در دهکده المپیک – کاردرمانی در سیمون بولیوار – کاردرمانی در چیتگر شمالی- کاردرمانی در چیتگر جنوبی – کاردرمانی در اسلام شهر – کاردرمانی در شهر آرا-کاردرمانی در حقانی-  کاردرمانی در خیابان جی- کاردرمانی در بلوار سرو- کاردرمانی در خیابان پاکنژاد- کاردرمانی در میدان صنعت- کاردرمانی در بلوار دریا- کاردرمانی در بلوار شهرداری- کاردرمانی در میدان کتاب- کاردرمانی در ایران زمین- کاردرمانی در میدان کاج- کاردرمانی در بلوار 24 متری- کاردرمانی در صرافها- کاردرمانی در خیابان علامه- کاردرمانی در بلوار فرهنگ- کاردرمانی در بلوار فرحزادی- کاردرمانی در فرحزاد- کاردرمانی در بلوار مطهری- کاردرمانی در بلوار درختی- کاردرمانی در خیابان زرافشان- کاردرمانی در هرمزان- کاردرمانی در میدان توحید- کاردرمانی در نصرت- کاردرمانی در فرصت – کاردرمانی در انقلاب – کاردرمانی در ازادی -کاردرمانی در شادمان – کاردرمانی در بهبودی – کاردرمانی در حبیب الهی – کاردرمانی در دریان نو – کاردرمانی در دادمان – کاردرمانی در شهرک ژاندارمری – کاردرمانی در خیابان حسن سیف – کاردرمانی در شهرک بوعلی – کاردرمانی در ایوانک – کاردرمانی در بلوار حافظی – کاردرمانی در بلوار پیام – کاردرمانی در کوی فراز – کاردرمانی در شهرک قدس – کاردرمانی در قیصر امین پور – کاردرمانی در سئول – کاردرمانی در سیمای ایران –

 

5 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام من همیشه با پسرم برای نوشتن تکالیف مدرسه اش مشکل داشتم دست خطش اصلا خوب نبود خیلی کند می نوشت معلمش همیشه ناراضی بود به کلینیک دکتر صابر اومدم با کلاس دست روز به روز پسرم دست خطش خیلی بهتر شد دکتر صابر ممنونم

  پاسخ
 • سلام از دکتر صابر ممنونم من پسرم حتی نمی تونست دکمه شلوار یا پیراهنش رو ببنده برای من شده بود یه معضل کلاسی که دکتر صابر برای دست پسرم گذاشتند الان خداروشکر پسرم لباسشو خودش میپوشه من خیلی خوشحالم

  پاسخ
 • پسر من رضا خیلی شیطون بود بخاطر همین در کلاس اول خیلی مشکل نوشتن پیدا کرده بود. وقتتی با اقای صابر اشنا شدم راهکار های خیلی خوبی بهم پیشنهاد داد و به کمک انها روز به روزم پسرم پیشرفت کرد.

  پاسخ
 • سلام دختر من دستش خیلی ضعیف بود و دست خط خوبی نداشت حتی توی رنگ کردن کم رنگ رنگ میزد وقتی دکتر صابر کلاس دست رو برای دخترم گذاشت خودم الان متوجه تغییرش شدم خواستم از دکتر صابر تشکر کنم

  پاسخ
 • سلام من میخواستم از آقای صابر برای تیم خوبشون تشکر کنم. دختر من مشکل دست خط داشت و خیلی کند مینوشت با کمک کاردرمانی دست خیلی بهتر شد

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

error: Content is protected !!