ارگوتراپیست مهدی صابر

مراحل رشدی

مهارت های نوشتن در کودکان دکتر صابر -رشد مهارت های دستی

سر فصل مطالب

جهت تماس با کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی جناب آقای دکتر صابر (کلینیک توانبخشی پایا در پاسداران ، کلینیک توانبخشی غرب تهران در سعادت آباد) باشماره 09029123536 تماس حاصل فرمایید.

مراحل رشد کودک

برای بسیاری از پدرها و مادرها، تولد یک کودک و طی کردن مراحل رشدی امری عادی و بدهی است. به طور طبیعی یک کودک مراحل رشد جسمی حرکتی و ذهنی را به تدریج طی می‌کند، ولی همیشه این سیر رشدی به طور کامل و طبیعی شکل نمی‌گیرد.

مغز انسان به عنوان عالی ترین و کامل ترین مخلوق خداوند، سر منشا تمام حرکات و رفتارهای آدمی است. مغز فرمانروای کل بدن است و اعضای بدن، ابزارها و فرماندار های او هستند.

از همان بدو تولد و حتی پیش از آن، مغز توسط حواس مختلف و گیرنده های حسی شروع به شناخت و ارزیابی جهان پیرامون می کند.

تا تولد نوزاد، مغز دست را که دارای قوی ترین گیرنده های حسی بخصوص در انگشتان است انتخاب می کند اشیا را با آن لمس می کند و به آن نگاه می کند و آن را به دهان می برد، پس ابتدای شناخت مغز از طریق دست و دهان است.

به مرور و با تکامل رشدی شناخت دهانی کنار می رود و یادگیری کودک از طریق گرفتن اشیا و نگاه کردن به آن صورت می‌گیرد یعنی چشم و دست یا لامسه و بینایی، در مراحل نهایی رشدی، شناخت کمی متحول تر می شود و ابتدا با چشم‌ شی را می‌بیند و سپس با دست آن را می‌گیرد و بررسی می‌کند پس از ابزارهای مهم ذهن و شناخت و یادگیری دست می باشد.

مراحل رشد نوشتن

در پروسه ی نوشتن مهمترین عامل تکامل ذهن است.

چه بسا افرادی با ناتوانی ذهنی که علیرغم داشتن چشم و دست سالم قادر به مهارتهای دست و  نوشتن و یاد گرفتن آن نیز نباشند و چه بسا افرادی سالم بدون داشتن دست یا چشم می نویسند بهترین مثال معلولینی هستند که با ذهن خارق العاده عزم راسخ با گذاشتن قلم بین دندانها و یا انگشتان پا، تابلوهای هنری می‌کشند که انسان را به حیرت وا می دارد یا نابینایان که تنها با استفاده از دست خود کتاب ها می نویسند و می خوانند.

رشد نوشتن مهارتی است که اجرای آن آسان است در صورتی که ذهن کودک سالم باشد.

به کرات به کودکانی برخورد می کنیم که علیرغم سلامت ظاهری توانایی کاربرد صحیح درست را در مهارت های نوشتاری نداشتند یا کودکانی که به دلیل ضایعات مغزی یا کروموزومی های جسمی، ناتوانی یا کم توانی در این مهارت را نشان می دادند.

رشد نوشتن از جمله مهارت‌های ظریف و تخصصی است که در اثر رسش مغز و رشد حواس و اندام های  مربوطه صورت می گیرد حرکات دست از بدو تولد به صورت حرکات بزرگ و ناهماهنگ است.

این حرکات از مفاصل شروع می‌شود و به مرور دقیق‌تر و ظریف تر می‌شود و تا مفاصل آرنج و انگشتان ادامه می‌یابد.  وجود ثبات مفصلی مناسب، دامنه حرکتی نرمال، تون عضلانی خوب، حس عمقی و لامسه سالم، نوید بخش یک عضو سالم و کارآمد برای کودک است.

عدم وجود هر یک از این عوامل می‌تواند توانایی دست را کاهش ‌دهد. ثبات شانه بستری مناسب برای کاربرد مفاصل دیگر یعنی آرنج فراهم می‌کند.

ثبات آرنج زمینه ای برای کاربرد صحیح حرکات مچ دست و ثبات مچ دست لازمه عملکرد خوب انگشتان می گردد. همچنین ثبات و تحرک صحیح مفاصل انگشتان حرکات ریز و ظریف را امکان پذیر می سازد.

عامل مهم دیگر در روند رشد مهارت های حرکتی ظریف، هماهنگی است.  بسیاری اوقات کودک می‌تواند یک حرکت را به طور کامل انجام دهد ولی حرکت از ظرافت، نظم، هماهنگی و زیبایی کافی برخوردار نیست.

بسیاری از نوشتارهای مشاهده شده در کودکان فاقد این ظرافت و نظم است که می‌تواند به دلیل عدم هماهنگی در حرکات باشد.

مراکز زیر کورتکس و سیستم های مربوط به آن مسئول این هماهنگی و نظم دهی می باشد. به طور حتم این کودکان عدم هماهنگی را در مهارت های حرکتی بزرگ نیز نشان می دهند.

بسیاری از کودکان در ظاهر سالم هستند و والدین متوجه ضعف عملکرد آنها نمی شوند، این کودکان گاه خوب سخن می‌گویند و مهارت های حرکتی را تا حدی انجام می دهند و تا حدودی نیز از عهده مهارت‌های ریز برمی آیند بعد از مراجعه به مدرسه با مشکلات نوشتاری ، کندی ، بد خطی و خستگی زودهنگام و عدم توانایی در نوشتن برخی حروف یا اشکال مواجه می شوند تمام این موارد می‌تواند به دلیل ضعف ، عدم یکپارچگی و هماهنگ باشد.

هرچه بهتر این مهارت و رشد صحیح آن کمک می‌کند و به یادگیری آن اساس و مبنای علمی می‌بخشد و سرعت آن را همراه با کیفیتی بهتر بالا می برد.

ولی همیشه سیر رشدی دست به طور کامل و طبیعی شکل نمی‌گیرد. مغز انسان به عنوان عالی ترین و کامل ترین مخلوق خداوند، سر منشا تمام حرکات و رفتارهای آدمی است.

مغز فرمانروای کل بدن است و اعضای بدن، ابزارها و فرماندار های او هستند.

از همان بدو تولد و حتی پیش از آن، مغز توسط حواس مختلف و گیرنده های حسی شروع به شناخت و ارزیابی جهان پیرامون می کند.

تا تولد نوزاد، مغز دست را که دارای قوی ترین گیرنده های حسی بخصوص در انگشتان است انتخاب می کند اشیا را با آن لمس می کند و به آن نگاه می کند و آن را به دهان می برد، پس ابتدای شناخت مغز از طریق دست و دهان است.

به مرور و با تکامل رشدی شناخت دهانی کنار می رود و یادگیری کودک از طریق گرفتن اشیا و نگاه کردن به آن صورت می‌گیرد یعنی چشم و دست یا لامسه و بینایی، در مراحل نهایی رشدی دست، شناخت کمی متحول تر می شود و ابتدا با چشم‌ شی را می‌بیند و سپس با دست آن را می‌گیرد و بررسی می‌کند پس از ابزارهای مهم ذهن و شناخت و یادگیری دست می باشد.

عوامل موثر در رشد مهارت های نوشتن

در پروسه ی نوشتن مهمترین عامل تکامل ذهن است.

چه بسا افرادی با ناتوانی ذهنی که علیرغم داشتن چشم و دست سالم قادر به نوشتن و یاد گرفتن آن نیز نباشند و چه بسا افرادی سالم بدون داشتن دست یا چشم می نویسند بهترین مثال معلولینی هستند که با ذهن خارق العاده عزم راسخ با گذاشتن قلم بین دندانها و یا انگشتان پا، تابلوهای هنری می‌کشند که انسان را به حیرت وا می دارد یا نابینایان که تنها با استفاده از دست خود کتاب ها می نویسند و می خوانند. نوشتن مهارتی است که اجرای آن آسان است در صورتی که ذهن کودک سالم باشد.

به کرات به کودکانی برخورد می کنیم که علیرغم سلامت ظاهری توانایی کاربرد صحیح درست را در مهارت های نوشتاری نداشتند یا کودکانی که به دلیل ضایعات مغزی یا کروموزومی های جسمی، ناتوانی یا کم توانی در این مهارت را نشان می دادند.

نوشتن از جمله مهارت‌های ظریف و تخصصی است که در اثر رسش مغز و رشد حواس و اندام های  مربوطه صورت می گیرد حرکات دست از بدو تولد به صورت حرکات بزرگ و ناهماهنگ است.

این حرکات از مفاصل شروع می‌شود و به مرور دقیق‌تر و ظریف تر می‌شود و تا مفاصل آرنج و انگشتان ادامه می‌یابد.  وجود ثبات مفصلی مناسب، دامنه حرکتی نرمال، تون عضلانی خوب، حس عمقی و لامسه سالم، نوید بخش یک عضو سالم و کارآمد برای کودک است.

عدم وجود هر یک از این عوامل می‌تواند توانایی دست را کاهش ‌دهد. ثبات شانه بستری مناسب برای کاربرد مفاصل دیگر یعنی آرنج فراهم می‌کند.

ثبات آرنج زمینه ای برای کاربرد صحیح حرکات مچ دست و ثبات مچ دست لازمه عملکرد خوب انگشتان می گردد.

همچنین ثبات و تحرک صحیح مفاصل انگشتان حرکات ریز و ظریف را امکان پذیر می سازد. عامل مهم دیگر در روند رشد مهارت های حرکتی ظریف، هماهنگی است.

بسیاری اوقات کودک می‌تواند یک حرکت را به طور کامل انجام دهد ولی حرکت از ظرافت، نظم، هماهنگی و زیبایی کافی برخوردار نیست.

بسیاری از نوشتارهای مشاهده شده در کودکان فاقد این ظرافت و نظم است که می‌تواند به دلیل عدم هماهنگی در حرکات باشد.

مراکز زیر کورتکس و سیستم های مربوط به آن مسئول این هماهنگی و نظم دهی می باشد. به طور حتم این کودکان عدم هماهنگی را در مهارت های حرکتی بزرگ نیز نشان می دهند.

بسیاری از کودکان در ظاهر سالم هستند و والدین متوجه ضعف عملکرد آنها نمی شوند، این کودکان گاه خوب سخن می‌گویند و مهارت های حرکتی را تا حدی انجام می دهند و تا حدودی نیز از عهده مهارت‌های ریز برمی آیند بعد از مراجعه به مدرسه با مشکلات نوشتاری ، کندی ، بد خطی و خستگی زودهنگام و عدم توانایی در نوشتن برخی حروف یا اشکال مواجه می شوند تمام این موارد می‌تواند به دلیل ضعف ، عدم یکپارچگی و هماهنگ باشد.  هرچه بهتر این مهارت و رشد صحیح آن کمک می‌کند و به یادگیری آن اساس و مبنای علمی می‌بخشد و سرعت آن را همراه با کیفیتی بهتر بالا می برد.

کاردرمانی در مهارتهای دستی و دست ورزی یکی از بخش های مهم کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی جناب آقای صابر می باشد.

خدمات کاردرمانی دست، شامل تقویت مهارتهای درشت و ظریف کودکان ، هماهنگی حرکات ظریف، هماهنگی چشم و دست، تقویت حس لامسه و حس عمقی و… است که باید به صورت تخصصی مورد بررسی و درمان قرار گیرد.

مشکلات نوشتن، دست خط، انجام کارهای شخصی و مراقبت از خود همگی از مسائلیست که با تقویت مهارتهای دستی قابل حل می باشند.

بیشتر بدانیم

مرکز تخصصی تشخیص و درمان اوتیسم
 اوتیسم در کودکان چیست ؟
لکنت زبان در کودکان
فلج مغزی در کودکان
اختلال یادگیری در کودکان
یکپارچگی حسی چیست؟
دیستروفی عضلانی چیست؟
بیش فعالی در کودکان چیست؟
نقص توجه  در کودکان چیست؟
متخصص کاردرمانی در منزل
مرکز کاردرمانی کودکان
بهترین کلینیک کاردرمانی در تهران
متخصص گفتار درمانی در منزل
کلینیک گفتاردرمانی کودکان
بهترین مرکز گفتاردرمانی در تهران

بهترین مراکز مهارت دست

بهترین کلینیک مهارت دست در تهرانپارس

مرکز مهارت دست در نیاوران

مرکز مهارت دست سعادت آباد

بهترین مرکز مهارت دست در ستارخان

کلینیک مهارت دست در پاسداران

بهترین کلینیک مهارت دست در شمال تهران

مرکز مهارت دست در شرق تهران

بهترین کلینیک  مهارت دست در پونک

بهترین مرکز مهارت دست در ولنجک

بهترین مهارت دست در فرمانیه

کلینیک مهارت دست در شهرک غرب

مرکز مهارت دست غرب تهران

کلینیک مهارت دست در شریعتی

بهترین مهارت دست در مرزداران

مراکز مهارت دست در سیدخندان 

کلینیک مهارت دست در جنت آباد

بهترین مرکز مهارت دست دهکده المپیک

بهترین مهارت دست اسلام شهر

مرکز مهارت دست در تجریش

بهترین کلینیک مهارت دست در قلهک

کلینیک مهارت دست در تهرانسر

مرکز مهارت دست در ونک

کلینیک مهارت دست در نارمک

بهترین کلینیک مهارت دست پیروزی

مرکز مهارت دست سعادت آباد

بهترین مرکز مهارت دست ستارخان

مهارت دست در ولنجک

بهترین مرکز مهارت دست در پاسداران

بهترین مرکز مهارت دست در شرق تهران

کلینیک مهارت دست غرب تهران

بهترین مرکز مهارت دست در تهران

مراکز مهارت دست در مرزداران

مهارت دست در نیاوران

کلینیک مهارت دست در جنوب تهران

بهترین مرکز مهارت دست در جنوب تهران

مرکز مهارت دست در انقلاب

مرکز مهارت دست در یوسف آباد

بهترین کلینیک مهارت دست در منظریه

بهترین مرکز مهارت دست در ظفر

مرکز مهارت دست در تهران نو

کلینیک مهارت دست در افسریه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

error: Content is protected !!