ارگوتراپیست مهدی صابر

اوتیسم و یادگیری

اوتیسم و یادگیری| کاردرمانی و گفتار درمانی اوتیسم | مرکز اوتیسم تهران

سر فصل مطالب

مشکلات شدید در مهارت های اجتماعی ارتباطی کلامی و غیر کلامی نواقص شدیدی در عملکرد ایجاد می کند؛ که موجب مشکلات یادگیری در کودکان اوتیسم می گردد. شروع بسیار محدود تعاملات اجتماعی و پاسخ حداقلی به رویکرد های اجتماعی از سوی دیگران است.
مشغله ها، آداب و رسوم ثابت، و یا رفتارهای تکراری مشخصا در عملکرد در همه حوزه ها ایجاد اختلال می کند. پریشانی واضح هنگام وقفه در روز مرگی ها یا آداب و رسوم؛ تغیر علاقه ثابت یا بازگشت به آن بسیار سخت است. همه این مشکلات باعث می شود کودکان اوتیسم و یادگیری آنها به معزلی برای خانواده تبدیل گردد. مرکز توانبخشی کودکان اوتیسم دکتر صابر در کنار فعالیت های توانبخشی برای درمان کودکان اوتیسم در زمینه یادگیری و آموزش کودکان اوتیسم نیز فعالیت می کند و تمام نیازهای آموزش آنان را پوشش می دهد. همچنین خدمات توانبخشی در منزل برای کودکان اوتیسم موجب تسهیل روند درمان و یادگیری آنان می شود.

جهت تماس با کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی جناب آقای دکتر صابر (کلینیک توانبخشی پایا در پاسداران ، کلینیک توانبخشی غرب تهران در سعادت آباد) باشماره 09029123536 تماس حاصل فرمایید.

اوتیسم و یادگیری-کاردرمانی و گفتار درمانی اوتیسم

کاردرمانی کودکان اوتیسم

شیوه های مبتنی بر شواهد؛ مولفه خاص برگرفته شده از رویکرد های آموزشی و درمانی برای دانش آموزان دارای اوتیسم  است. این حرکت توسط مرکز ملی اوتیسم(NAC 2009) شروع و متمرکز شد و نخستین بررسی عمده از پژوهش های مبتنی بر شواهد ها را در زمینه اوتیسم  انجام داده است و همچنین مبنای تأکید فعلی بر شیوه های مبتنی بر شواهد می باشد. یک گروه پژوهشی در مرکز ملی اتیسمیک مرور سیستماتیک از مقالات آموزشی و رفتاردرمانی که بر ویژگی های اصلی افراد دارای اوتیسم متمرکز شده است، تکمیل کرد. این مقاله بین سال‌های 1957 تا پاییز سال 2007 منتشر شد. مرکز ملی اوتیسم گزارشات استاندارد ملی (2009) را منتشر کرده است ک مداخلات دقیق را در گروههای ایجاد شده، در حال ظهور، غیرقابل شناسایی و بی اثر یا مضر توصیف می‌کرد. مداخلات گروه ایجاد شده، مداخلات هستند که دارای “شواهد کافی” و در دسترس برای اطمینان از تعیین اینکه یک مداخله اثرات مفیدی برای افراد دارای اوتیسم ایجاد می کند، می باشد. به عبارت دیگر، این شیوه ها برای تأثیرگذاری ایجاد می شوند. مداخلات در گروه در حال ظهور شامل پژوهش درمورد شیوه هایی است که اگرچه یک یا چند مطالعه پیشنهاد می دهد که اثر مداخله ای مفیدی برای افراد دارای اوتیسم وجود دارد،مطالعات دیگری با کیفیت بالا برای تأیید صحت نتایج ضروری است. گروه غیر قابل شناسایی شامل استراتژی‌هایی است ک درمورد آن ها شواهد کمی وجود دارد یا اصلن هیچ شواهدی وجود ندارد تا نتیجه گیری های جدی درمورد اثر بخشی مداخله در افراد دارای اوتیسم گرفته شود. گروه بی اثر یا مضر شامل مداخلات دارای مطالعات با کیفیت بالا بود ک نشان می دهد مداخله مضر یا ناکارآمد بود. با این حال، هیچ مداخله ای در گروه بی اثر یا مضر نبود. جدول 10،2 مداخلات ایجاد شده، در حال ظهور و غیر قابل شناسایی استراتژی‌های هر گروه از گزارش استانداردهای ملی را نشان می دهد. این بررسی شامل مجموعه داده های کمی پژوهش (از جمله گروه تجربی، شبه تجربی و طرحهای تک پرونده) بود و شامل مطالعات کیفی نمی شد. شیوه های مبتنی بر شواهد، که در گزارش استاندارد ها مطرح شده اند به سرعت در حال تبدیل شدن به معیار های بنیادی جهت بودجه بندی فدرال برای طرح های آموزش معلمان و یک عنصر ثابت از مداخلات برای دانش آموزان دارای اوتیسم  می باشد. وونگ و همکاران یک مرور پژوهشی سیستماتیک پیگیری در سال 2013 با هدف بسط دادن گزارشی که “فرایندی برای شناسایی شیوه های مبتنی بر شواهد و همچنین برای تعریف شیوه های ک پشتیبانی تجربه کافی برای اصطلاح مبتنی بر شواهد” را تعریف می کند، انجام دادند(Wong et al. 2013, p.7). بررسی 2013 ، مشابه بررسی اولیه، شامل پژوهش بر روی سیستم های مداخله بهنگام قابل اجرا در مدرسه یا جامعه، یا برنامه های مبتنی بر جامعه، بیمارستان و منزل است. اما برخلاف گزارش استاندارد های ملی آمریکا این بررسی همچنین شامل پژوهش بر تعدادی از مطالعاتی بود که در آن شرکت کننده مشکلات یادگیری دیگری نیز داشت(برای مثال، ذهنی وهیجانی-اجتماعی). این بررسی قصد داشت نشان دهد که بسیاری از فرآیند های مرور سیستماتیک سنتی مطالعات گزارش موردی را حذف کرده اند. این گزارش دو کلاس بزرگ از مداخلات را انتخاب کرد و آن ها را به عنوان مدلهای جامع درمانی و روش های مداخله متمرکز شناسایی کرد(smith 2013). مدلهای درمانی جامعه عبارتند از شیوه های طراحی شده برای کسب تاثیر رشدی یا یادگیری وسیع بر مسائل اصلی افراد دارای اوتیسم. مداخلات متمرکز برای نشان دادن یک مهارت یا هدف دانش آموز دارای اوتیسم طراحی می -شوند. آن ها پیامد های یادگیرنده خاصی را نشان می دهند و طی مدت زمان کمتری نسبت به مداخلات مرتبط با مدلهای جامعه درمان رخ می دهند.

یادگیری کودکان اوتیسم

وونگ و همکاران 2013، رابطه همبودی بین مداخلات درمانی جامع و متمرکز را دریافته و این نکته را مشخص کردند که آن ها را حتی می توان با هم انجام داد- به عنوان مثال، دستورالعمل ارزیابی همتایان و مدلLEAP. بررسی سال 2013 از مقالات مداخله از سالهای پس از بررسی اولیه گزارش استاندارد های ملی(NAC 2009) یعنی 2007-2011 صورت گرفت. 29105 مقاله پژوهشی منتشر شده در ارتباط با حوزه وسیع اختلال طیف اوتیسم و مداخلات را جمع آوری کردند و این تعداد با معیار ورود به مطالعه به 456 عدد کاهش یافت. از 456 مطالعه که در مرور سیستماتیک وجود داشتند، 48 مطالعه از طرح گروهی استفاده کردند، اما اکثر مطالعات شیوه طرح تک- موردی را بکار بردند(408). از این تحلیل متاآنالیز 27 راهبرد مبتنی بر شواهد به وجود آمد که طیف وسیعی از پیامد های یادگیرنده را پوشش می داد، ماهیت پیامد های یادگیرنده در 27 راهبرد مبتنی بر شواهد. ماهیت متمرکز مداخلات مبتنی بر شواهد برای طیف اوتیسم، که به شدت وابسته به مداخله یک به یک است، باعث شده است بسیاری از مدارس متمایل به افزایش تعداد مداخلات با کمک کامپیوتر شوند که به طور خاص برای کودکان دارای اوتیسم طراحی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

error: Content is protected !!