ارگوتراپیست مهدی صابر

کاردرمانی یکپارچگی حسی در شهدا

بهترین مرکز کاردرمانی یکپارچگی حسی کودکان|کاردرمانی حسی حرکتی و درکی حرکتی|دکتر صابر

سر فصل مطالب

بهترین مرکز کاردرمانی یکپارچگی حسی در کودکان

مرکز کاردرمانی یکپارچگی حسی دکتر صابر، یکی از بهترین مراکز کاردرمانی جسمی حرکتی و درکی حرکتی در درمان کودکان اختلال یادگیری، بیش فعالی و نقص توجه، اوتیسم، سندرم های ژنتیک و اختلال یکپارچگی حسی می باشد.  کاردرمانی درکی حرکتی یا حسی حرکتی نقش اساسی در فرایند یادگیری کودکان دارد. در کاردرمانی درکی حرکتی که به کاردرمانی حسی حرکتی نیز معروف است،با ارائه محرک های حسی توسط کاردرمانی حسی کودکان آغاز می گرددو طی فرآیند پردازش اطلاعات حسی در مغز یکپارچگی حسی ایجاد شده و پاسخ حرکتی داده می شود. مهارت های درکی- حرکتی در کودکان توسط تمرینات حسی حرکتی و تمرینات درکی حرکتی کودک که در مرکز کاردرمانی یکپارچگی حسی ارائه می شود، تقویت و اصلاح می شود. مرکز کاردرمانی حسی حرکتی دکتر صابر با دو شعبه در غرب و شرق تهران به ارائه خدمات کاردرمانی دست، حسی- حرکتی، درکی- حرکتی، کاردرمانی یکپارچگی حسی و کاردرمانی جسمی کودکان مشغول می باشد.

جهت تماس با کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی جناب آقای دکتر صابر (کلینیک توانبخشی پایا در پاسداران ، کلینیک توانبخشی غرب تهران در سعادت آباد) باشماره 09029123536 تماس حاصل فرمایید.

کاردرمانی حسی حرکتی

تمرینات درکی حرکتی در کاردرمانی- مهارت های حسی حرکتی

نامی آشنا برای کاردرمانگران در حوزه ی کودکان و والدینی که فرزند مبتلا به اختلالات ذهنی (اتیسم،نقص توجه،بیش فعالی،مشکلات پردازش حسی و …) دارد. اما شما تعریف واضحی از مهارتها ی درکی حرکتی و طبقه بندی آنها دارید؟ در این مطلب ضمن تعریف مهارتها ی درکی حرکتی، طبقه بندی آن ها، تمرینات کاردرمانی درکی-حرکتی ارائه می شود.

محرک های حسی به گیرنده های حسی کودک ارائه شده و پس از رمز گشایی پیام های عصبی و انتقال آن به مغز ،اطلاعات در مغز یکپارچه شده و سازماندهی می گردد.سپس اطلاعات با تجربیات و یادگیری های قبلی ادقام شده و اعصاب وابران عکس العمل های مناسب را به اندام های حرکتی انتقال می دهند. در آخر پاسخ حرکتی یا لفظی در عضلات و مفاصل ظاهر می شود. پس از ایجاد پاسخ یک مکانیسم بازخورد فعال می گردد که در صورت درست بودن پاسخ حرکتی اطلاعات مربوطه در مغز ذخیره می شود و در صورت نادرست بودن این پاسخ از طرف مغز پاسخ حرکتی جایگزینی برای تصحیح حرکت قبلی ارائه می گردد. در این روند مهارت های حسی حرکتی کودکان تقویت میشود.

Perceptual-motor skills یا مهارت های درکی-حرکتی کودکان

یکی از توانایی های رشدی کودکان که از ترکیب حس ها(حس عمقی،وستیبولار،لامسه و…) و مهارت های حرکتی در محیط کودک و به شکل بازی و سرگرمی شکل می گیرد، مهارت های درکی حرکتی کودکان است. در این فرایند از حس های بینایی،شنوایی،لامسه،حس عمقی، وستیبولار یا دهلیزی اطلاعاتی برای پردازش به مغز ارسال میشود و در ترکیب با توانایی های حرکتی(حرکت اندام ها) منجر به رشد مهارت های حسی حرکتی میشود. طبق آخرین تحقیقات انجام شده در مورد تکامل مغز،تمرین مهارتهای درکی -حرکتی کودکان باعث شکل گیری سیناپس های عصبی می شود و اثرات دائمی بر روی مغز می گذارد. بنابراین هدف نهایی از تمرینات حسی حرکتی شکل گرفتن راه ها و ارتباطات عصبی در مغز است.
دشواری هایی که گاها در خواندن و نوشتن یا ریاضی کودکان دیده می شود می تواند مستقیما نتیجه ضعف در مهارت های درکی و حرکتی باشد چرا که از طریق تمرینات درکی حرکتی کودک راه های عصبی در مغز شکل گرفته و منجر به یادگیری موثر میشود. بنابراین تمرینات حسی-حرکتی به افزایش توانایی یادگیری کودکان کمک شایانی می کند.

درک و حرکت:

برای فهم هرچه بهتر مفهوم کاردرمانی درکی-حرکتی نیاز به تعریفی جداگانه از درک و حرکت و بررسی ارتباط آن دو وجود دارد. درک، دریافت و سازماندهی و تفسیر اطلاعات حسی در مغز است. (اطلاعات حسی، دریافت های مغز از حس های بینایی،شنوایی،لامسه،حس عمقی،حس وستیبولار یا دهلیزی است). در واقع درک، پردازش دریافتی های ما از حواس پنجگانه است.
زمانی که از مهارت های حسی حرکتی کودکان گفته میشود مقصود توانایی کنترل ارگان های بدن از جمله حرکات چشم،حرکت دست ها و پاها و … است. حرکت، کنترل ارادی اندام هاست.
اطلاعات حسی از طریق چشم،گوش،پوست،مفصل و… دریافت و به مغز ارسال و در آنجا پردازش شده(درک) و پیام به اندام ها ارسال شده که منجر به حرکت می شود.
بین اطلاعات درکی و حرکات ارادی بدن وابستگی و ارتباط تنگاتنگی وجود دارد که نتیجه این ارتباط راهی برای یادگیری و حفظ مهارتها ی درکی حرکاتی آموخته شده است. زمانی که این ارتباط به درستی شکل گرفته باشد یعنی درک اطلاعات حسی و حرکات اندام ها درکنار یکدیگر قرار گیرند کودک به اکتشاف و بازی پرداخته و در یادگیری بهترین عملکرد خود را خواهد داشت.

کاردرمانی حسی حرکتی کودکان- کاردرمانی جسمی حرکتی

 مهارت های حسی حرکتی کودکان به طور کلی به چهار دسته تقسیم میشود که شامل: آگاهی از بدن، آگاهی از فضا و مکان، آگاهی از زمان و جهت یابی است که در ادامه هریک به طور خلاصه تعریف خواهد شد.

آگاهی از بدن: توانایی شناخت اعضای مختلف بدن و عملکرد آنها و استفاده موثر از بدن در موقعیت های مختلف. برای مثال از دست های برای گرفتن اشیا استفاده می شود.

آگاهی از فضا و مکان: آگاهی از نحوه اشغال فضال اطراف و موقعیت بدن در محیط و اینکه چطور در یک پوزیشن خاص قرار گرفتن و جابجا شدن در محیط. برای مثال کودک میخواهد از داخل تونل کوچکی بگذرد باید تصمیم بگیرد که با چه پوزیشنی و چگونه از آن عبور کند و سپس اجرا کند. این مهارت به عملکرد سطح بالای حس عمقی و حس دهلیزی نیاز دارد.

آگاهی از زمان(ریتم بدن): توانایی پیش بینی و اجرای حرکت و توالی های حرکتی برای مثال زمانی که توپ یا رول به کودک می رسد باید از روی آن بپرد.

جهت یابی: تفاوت بین دو سمت بدن،تشخیص راست و چپ،جلو و عقب، بالا و پایین را شامل می شود.

اهداف کاردرمانی درکی حرکتی- کاردرمانی حسی کودکان

1. رشد حرکتی و شناختی با تمرکز روی هماهنگی حرکتی،رشد شناخت،عزت نفس و… با کاردرمانی جسمی حرکتی
2. بهبود تعادل،هماهنگی چشم ودست و چشم و پا توسط کاردرمانی یکپارچگی حرکتی
3. بهبود توالی های حرکتی(حافظه)
4. یادگیری پایه ای توسط تمرینات حسی حرکتی در کودکان
5. پیشگیری از مشکلات حرکتی و رشدی در آینده برای کودکانی که دچار اختلالات ذهنی هستند
6. کمک به رشد مهارت های حرکتی ظریف مانند قیچی کردن و نقاشی کردن در کاردرمانی درکی حرکتی
7. کمک به رشد و بهبود گفتار با تمرینات درکی حرکتی
8. افزایش سرعت پردازش و درک توسط کاردرمانی حسی حرکتی

تمرینات حسی حرکتی در کاردرمانی حسی کودکان

تمرینات درکی-حرکتی به سه شکل و در قالب بازی اجرا می شود:

1. تمرینات روی زمین
2. تمرینات مبتنی بر گفتار
3. تمرینات با استفاده از ابزارهایی مانند توپ ها،رول، تخته تعادل، بالانس بیم، تردمیل و…

در این شکل ها تمرینات درکی حرکتی که انجام می شود شامل موارد زیر است.(بدیهی است تعداد تمرینات قابل اجرا بیش از مواردی که معرفی میشوند است اما سعی شده رایجترین آنها معرفی شود.)
مهارت های حرکتی درشت مثل پریدن، لی لی کردن، پرتاب و دریافت توپ به شکل های مختلف، شوت کردن توپ و …
• فعالیت های فضایی و مکانی از جمله دویدن و عبور از مانع ،ماز های حرکتی
• جهت یابی و تقلید های حرکتی
• فعالیت های تعادلی و آموزش استراتژی های تعادلی از طریق ایستادن روی تخته تعادل،راه رفتن پاشنه به پنجه(گردو شکستن) و…
• فعالیت های یکپارچه که نیاز به هماهنگی حس ها و ادراکات مختلف و حرکت دارند مثل راه رفتن و حمل اشیا، راه رفتن و پاسخ به محرک های شنیداری
• فعالیت های بیانی و عاطفی مثل رقص، بازی های نمایشی و رقابتی و…
مهارت های درکی-حرکتی متناسب باسن و نرمال، کودکان را در هماهنگی حرکتی،آگاهی بیشتر از بدن، مهارت های هوشی قوی و تصویر مثبت از خود(عزت نفس) توانمند می کند.

کاردرمانی جسمی حرکتی

رشد مهارت های حسی حرکتی کودکان در کاردرمانی حسی کودکان

مهارتهای حسی حرکتی در بازی طبیعی کودکان رشد میکنند گرچه تمرین تخصصی کاردرمانی یکپارچگی حسی هریک از آیتم ها به وضعیت درکی و حرکتی و یادگیری کودکان کمک میکند و درنتیجه مشارکت فعال تری در محیط، بازی و اکتشاف خواهند داشت. اما کودکانی که دچار محدودیت هایی در درک و حرکت هستند(کودکان طیف اتیسم،کودکانی که مشکلات پردازش حسی دارند، کودکانی که نقص توجه دارند، کودکانی که دچار اختلالات یادگیری هستند و…) از تمرینات درکی حرکتی بهره زیادی خواهند برد که میتوان به موارد زیر اشاره کرد: بهبود هماهنگی،سرعت،قدرت،چالاکی، تعادل، ثبات در انجام فعالیت های حرکتی و بهبود مهارت های درکی حرکتی درشت و ظریف.
این کودکان در برنامه ریزی حرکت، هماهنگ کردن حرکات و سرعت در انجام کارها پیشرفت قابل ملاحظه ای را پیدا میکنند. حتی حرکات زبان و دهان که منجر به رشد گفتار می شود هم بهبود پیدا خواهد کرد.

از کجا بفهمیم که کودک در مهارت های درکی-حرکتی ضعف دارد؟

به طور کلی زمانی که کودک شما مشکلات توجه یا پردازش حسی دارد یا در انجام کارها کند است و چالاکی لازم در او دیده نمیشود یا مهارتهای تعادلی  ضعیف دارد احتمال وجود ضعف در مهارت های حسی حرکتی کودکان وجود دارد.
کودکانی که در مهارتهای درکی حرکتی ضعف دارند معمولا بازی های حرکتی و رقابتی کمی را انجام می دهند و در بازی، خلاقیت و اکتشاف خوبی ندارند، ممکن است در فعالیت های روزمره زندگی از جمله لباس پوشیدن،دسشویی رفتن، حمام کردن و… عملکرد رضایت بخشی نداشته باشند، همچنین ممکن است در فعالیت های مربوط به مدرسه دچار مشکل باشند.
زمانی که در کودک مشکلات تعادلی، افتادن های مکرر، کندی واکنش(سرعت عکس العمل نشان دادن به محرک ها) و… را مشاهده کردید نیاز به ارزیابی مهارتهای حسی حرکتی و در صورت لزوم مداخله کاردرمانی حسی حرکتی وجود دارد.
برای سهولت در ارزیابی لیستی از مهارتهای درکی-حرکتی در ادامه مطلب ارائه می شود.
 غلت زدن
 چهار دست و پا رفتن
 راه رفتن
 دویدن
 بالا و پایین رفتن از پله
 جفت پا پریدن به جلو
 جفت پا پریدن در جا
 پریدن از روی مانع
 پریدن از ارتفاع
 ایستادن روی یک پا
 لی لی کردن
 قل دادن توپ
 پرتاب توپ با دست
 ضربه به توپ با پا
 زدن توپ به زمین و گرفتن آن
 دریافت توپ
 زدن توپ به دیوار و دریافت آن
 پرتاب توپ بالای سر و دریافت آن
 راه رفتن پنجه به پاشنه ( گردو شکستن)
 واکنش روی تخته تعادل
 واکنش های حفاظتی
 زمان واکنش
 عبور از خط وسط بدن
 تشخیص راست و چپ
 تقلید حرکتی و تقلید پوسچر
 تشخیص وضعیت در فضا
 کاینستزیا یا تشخیص وضعیت مفصل ( با چشمان بسته آرنج یا یک مفصل کودک را خم کنید و از او بخواهید در دست دیگر هم همان کار را انجام دهد)
 استرگنوزیس( تشخیص اشیا با چشمان بسته با استفاده از لامسه)
 هماهنگی حرکتی دو طرفه (دست زدن،پروانه زدن و…)

درمان یکپارچگی حسی با کاردرمانی حسی حرکتی

مهارت های درکی حرکتی در رشد روانی و حرکتی کودکان سن خاص خود را داراست و معمولا تمام این موارد از کودک شش تا هفت ساله انتظار می رود. اما برای بررسی دقیق تر نیاز به مشاوره متخصصین کاردرمانی یکپارچگی حسی حوزه کودکان و کاردرمانگران وجود دارد تا با بررسی وضعیت حسی،حرکتی،شناختی و عملکرد کودکان وجود یا عدم وجود ضعف یا اختلال در مهارت های درکی حرکتی را تشخیص دهند.

کاردمانگران درکی حرکتی که یکی از اعضای تیم درمان اختلالات کودکان هستند به طور خاص در این زمینه کاردرمانی یکپارچگی حسی مداخله میکنند. کاردرمانی حسی حرکتی با استفاده از تکنیک های رفتار درمانی،آنالیز فعالیت، تکنیک های شناختی و… در بهبود و تقویت مهارتهای حسی حرکتی خدمات ارائه می دهند. تا عملکرد کودکان در زندگی روزمره،فعالیت های مدرسه،بازی و یادگیری ارتقا یابد.
زمانی که به کاردرمانی درکی حرکتی مراجعه میکنید در ابتدا ارزیابی کاردرمانی حسی از شرایط یاد شده خواهد داشت و سپس در هریک از موارد که دچار مشکل بوده اند به طور جزئی تر ارزیابی انجام می شود و با مشخص شدن مواردی که ضعف در آنها وجود دارد مداخله مناسب کاردرمانی حسی حرکتی کودک اجرا می شود.

امکانات مرکز کاردرمانی یکپارچگی حسی در کودکان

کاردرمانی در یکپارچگی حسی

از بخش های مهم مرکز کاردرمانی یکپارچگی حسی دکتر صابر بخش کاردرمانی حسی حرکتی و تعادلی می باشد که بر روی مشکلات حس وستیبولار و تعادل کودکان فعالیت می کند .همچنین تحریکات حس عمقی توسط تیلت برد ها و بالنس بیم از دیگر موارد قابل اجرا در این قسمت می باشد. سنسوری روم از قسمت های پیشرفته و دیجیتال مرکز یکپارچگی حسی است که با استفاده از دستگاه های مختلف مانند سوییچ سوند، مکعب دیجیتال، ترکینگ بینایی، پگ بورد،تیلت بورد دیجیتال، برج گردان ، تخته بلک لایت و… به تعدیل حس کودکان و یکپارچگی حسی در کودک کمک می کند.

اتاق ماساژ درمانی با انجام ماساژهای عمقی و تحریکات لامسه به تعدیل حس سطحی کودک و کاهش تدافع لمسی در کودکان کمک می کند. همچنین ماساژها ی ریلکسیشن موجب بهبود تحمل کودک و کاهش پرخاشگری و حرکات تکانشی در او می گردد. همچنین این فعالیت ها موجب آرامش کودک و بهبود خواب او می گردد. آب درمانی از دیگر امکانات این مکز است که به بهبود نا امنی جاذبه ای و حس وستیبولار در کودکان کمک می کند. تمرینات تعادلی در آب به تقویت حس عمقی و قدرت عضلات نیز کمک می کند. تردمیل در آب، بلانس بیم در آب، تخته تعادل در آب از امکانات این مرکز می باشد.

کاردرمانی در منزل  برای اختلال یکپارچگی حسی از دیگر خدمات مرکز کاردرمانی در شرق تهران و مرکز کاردرمانی غرب تهران می باشد. از خدمات مهم مرکز کاردرمانی کودکان دکتر صابر ،کاردرمانی کودکان اوتیسم، کاردرمانی میکروسفالی، کاردرمانی نوزادان، اختلالات یادگیری، بیش فعالی و نقص توجه،  فلج مغزی ، کاردرمانی در نابینایان و کاردرمانی اختلالات هماهنگی رشدی … می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

error: Content is protected !!