ارگوتراپیست مهدی صابر

ارزیابی کودکان اوتیسم

ارزیابی کودکان اوتیسم -تست تشخیص اتیسم- بهترین دکتر تشخیص اوتیسم

سر فصل مطالب

تست های تشخیص کودکان اوتیسم-سنجش کودکان اوتیسم

فهرستی که در ادامه خواهد آمد را نمی توان یک تست ارزیابی کودکان اوتیسم جامع محسوب کرد، اما شامل رایج ‌ترین تست های تشخیص اوتیسم و تشخیص کودک اوتیسم ( Autism )می باشد. این آزمونگر( اعم از کاردرمان، روانشناس، آسیب شناس گفتار و زبان یا…) است که تعیین می‌کند کدام آزمون تشخیص اوتیسم تصویری دقیق تری از سطح رشد و نقاط ضعف و قوت کودک اوتیسم در حوزه های خاص (زبان بیانی، ادراکی، حل مسئله غیر کلامی، عادی بودن و…) ارائه خواهد داد. بسیار مهم است که کودک اوتیسم با ابزاری سنجیده شود که متناسب با سطح مهارت ها و نیز سن او باشد. معمولاً بهتر است آزمونگر ابزاری را برای ارزیابی کودکان اوتیسم انتخاب نماید که از سطحی پایین تر از سن کودک اوتیسم آغازشود، حتی اگر مجبور شود برای نمره دهی آن به شیوه غیر استاندارد عمل کند.در تشخیص اوتیسم در کودکان باید مراقب کم تخمینی حاصل از اجرای محدوده آزمون ها برای مثال تست هوش کوتاه کافمن یا شکل کوتاه و کسلر پیش دبستان یا تست هوش و کسلر کودکان باشید. این تست ها برای کودکان طبیعی یا کودکانی که مشکلات رشدی خفیفی دارند خوب است. اما برای پیدا کردن نقاط ضعف و قوت و سنجش کودکان اوتیسم باید مورد بررسی قرار گیرند. تشخیص کودکان اتیسم توسط تست تشخیص اوتیسم کودکان انجام نمی گیرد و این گونه تست های تشخیص اوتیسم در کودک تنها در جهت غربالگری اوتیسم توسط والدین صورت می گیرد. جهت ارزیابی اتیسم باید حتما کودک اوتیسم توسط دکتر متخصص اوتیسم مورد تست قرار گیرد و در صورت لزوم تست هوش برای کودکان اوتیسم انجام شود.

جهت تماس با کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی جناب آقای دکتر صابر (کلینیک توانبخشی پایا در پاسداران ، کلینیک توانبخشی غرب تهران در سعادت آباد) باشماره 09029123536 تماس حاصل فرمایید.

تست هوش در تشخیص کودکان اوتیسم :

هدف از انجام تست هوش برای کودکان اوتیسم آن است که :
 • سطح کلی رشد ذهنی کودکان را بسنجیم
 • ببینیم آیا بین مهارت های کلامی و غیرکلامی فاصله‌ای وجود دارد؟
 • آیا بین هوش سیال و متبلور فاصله‌ای وجود دارد؟
 • ببینیم آیا کودک در کارکردهای اجرایی دچار مشکل می باشد؟

برخی از تست های هوش که ما را در رسیدن به اهداف فوق در پرسشنامه تشخیص اوتیسم کمک می کنند عبارتند از :

 • مقیاس رشد نوزاد بیلی ویرایش سوم

این آزمون برای ارزیابی رشد از نوزادان تا ۵/۳ سالگی مناسب می باشد.

 • تست هوش استنفورد – بینه ویرایش پنجمتست ارزیابی کودک اوتیسم

محدوده سنی دو سالگی تا بزرگسالی

این آزمون ابزار خوبی برای ارزیابی کودکانی است که صرف نظر از سن تقویمی شان سطح عملکردشان در حد پیش دبستان است.

 • مقیاس توانمندی های کودکان مک ‌کارتی

محدوده۵/۲ سالگی تا ۵/۸ سالگی

مجموعه ارزیابی های کودکان کافمن

محدوده۵/۲ سالگی تا ۵/۱۲ سالگی

 • آزمون هوش و کسلر پیش دبستان ، ویرایش سوم

محدوده سنی ۵/۲ سالگی تا ۷ سال و سه ماه

 • تست هوش و کسلر کودکان ویرایش چهارم

محدوده سنی ۶ تا ۱۶ سال و ۱۱ ماهگی

 • تست جامع هوش غیر کلامی

این آزمون برای سنجش هوش کودکانی طراحی شده است که مهارتهای زبانی شان به شدت آسیب دیده است، مانند تشخیص کودکان اوتیسم. محدوده سنی ۶سال تا ۱۸ سال و ۱۱ ماه

 آزمون مهارت های تطابقی در تشخیص کودکان اوتیسم:

هدف از اجرای این آزمونها سنجش توانایی های روزمره کودک اوتیسم در حوزه‌هایی مثل ارتباط، مهارت‌های خود مراقبتی و بازی می باشد. از آنجایی که کودکان دارای اوتیسم متوجه نمی‌شوند که از آنها انتظار می رود چه کاری انجام دهد ای تست برای کودکان اوتیسم به صورت استاندارد ارزیابی نمی‌شود. تهیه یک فهرست دقیق از مهارت‌های تطابقی کودک اوتیسم توسط والدین یا مراقبین آشنا با کودک اوتیسم می‌تواند به تخمین سطح رشدی کودک اوتیسم کمک نماید. مهارت‌های تطابقی تا حدی فراتر از مهارت‌های شناختی هستند. لذا منعکس‌ کننده توانایی‌های هوش متبلور (کریستالی) می باشد.

 • مقیاس رفتارهای تطابقی واینلند در تشخیص توانایی های کودک اوتیسم

  تست تشخیص اتیسم

محدوده سنی تولد تا ۱۸ سالگی

 

 • مقیاس رفتار مستقل – بازبینی شده (SIB_R ) در تشخیص توانایی های کودک اوتیسم

محدوده سنی نوزادی تا بزرگسالی

سنجش رفتار در تشخیص اوتیسم

ابزارهای این حوزه برای ارزیابی جنبه های کیفی رشد کودک اوتیسم مفید می باشد حوزه‌هایی مثل خلق، همکاری، انعطاف پذیری و… گاهی بین نظرات والدین و معلم تفاوت هایی دیده می شود، این اختلال ناشی از این حقیقت باشد که وقتی کودک در مدرسه تحت فشار بیشتری از تقاضا قرار می گیرد رفتارهای منفی وی افزایش می یابد.

 • مقیاس ارزیابی رفتار کودک ویرایش دوم ( BASC_2 ) در کودکان اوتیسم

محدوده سنی دو سالگی تا بزرگسالی

 • چک لیست رفتار کودکارزیابی هوش کودک اوتیسم

محدوده سنی ۴ تا ۱۸ سال

 • مقیاس تخمین کانر – بازبینی‌ شده برای بیش فعالی و نقص توجه(ADHD)

محدوده سنی ۳ تا ۱۷ سال

 

تست تشخیص اوتیسم در کوکان-سنجش کودکان اوتیسم

ابزار های این حوزه اختصاصا برای ارزیابی علائم اوتیسم طراحی شده اند.

 • فهرست مشاهده تشخیصی اوتیسم پذیرفته ترین آزمون برای اهداف پژوهشی است که بر مبنای مشاهده بالینی مهارت‌های اجتماعی، زبانی و بازی کودک می باشد.
 • تست درجه بندی اوتیسم کودکی یک مقیاس درجه بندی گزینه‌ای از علائم غیر عادی است که این ویژگی‌ها را در۴ سطح از یک (نبود ناهنجاری) تا ۴ (شدیدا غیر عادی) درجه بندی می کند.
 • مقیاس درجه بندی اوتیسم گیلیام ویرایش سوم یک مصاحبه ساختار یافته ۵۸ گزینه ای از ویژگی های غیر عادی که سنین ۳ تا ۲۲ سالگی را پوشش می‌دهد. این ابزار بر اساس آخرین تغییرات تشخیص اتیسم در نسخه پنجم دی اس ام طراحی شده است. و شامل ۶ بخش می باشد : رفتار های محدود و تکراری ، تعاملات اجتماعی ، ارتباطات اجتماعی ، پاسخ های هیجانی ، وضعیت شناختی و گفتار غیر انطباقی

ارزیابی زبان در تشخیص کودک اوتیسم

تست های تشخیص اوتیسم در این حوزه برای برسی زبان بیانی و زبان ادراکی در نظر گرفته شده اند. سه مورد اول مبتنی بر ذخیره واژگان تک کلمه ای می باشد که برای برخی از کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم بسیار قوی عمل می کند. حتی وقتی مهارت های پیچیده زبان مثل، کاربردشناسی دچار تأخیر می باشد.

 • تست ذخیره واژگان تصویری پی بادی ذخیره واژگان ادراکی را در کودک اوتیسم بررسی می کند.
 • تست ذخیره واژگان ادراکی تصویری تک کلمه : تشخیص تصاویر.
 • تست ذخیره واژگان بیانی تصویری تک کلمه : نام گذاری تصویر در ارزیابی کودک اوتیسم
 • مقیاس زبانی پیش دبستان توانایی های ادراکی و بیانی زبان را در کودک اوتیسم اندازه گیری می کند و از تولد تا ۶ سال و ۱۱ ماهگی را شامل می‌شود.
 • تست رشد زبان ویرایش دوم توانایی های ادراکی و بیانی زبان را در کودک اوتیسم می سنجد و محدوده سنی ۴ تا ۱۲ سال را در برمی‌گیرد.
 • تست کاربردشناسی زبان (TOPL) به طور اختصاصی مهارت‌های کاربردشناسی زبان را برای کودکان اوتیسم می سنجد.

 سنجش مهارت های تحصیلی کودکان اوتیسم

نرم افزارهای این گروه تواناییهای کودک در اجرای تکالیف تحصیلی سنتی مثل خواندن و نوشتن و ریاضی را می‌سنجد.

 • آزمون موفقیت فردی و کسلر ویرایش سوم ( WIAT_III ) در سنجش کودکان اوتیسم

محدوده سنی ۴ سال تا ۱۹ سال و ۱۱ ماه

 • وود کوک جانسون تست تشخیص کودکان اوتیسمIII در سنجش کودکان اوتیسم

محدوده سنی ۲ سال تا ۹۰ سال

 • تست موفقیت تحصیلی کافمن در سنجش کودکان اوتیسم

کلاس اول تا دوازدهم

 

 

بیشتر بدانیم

مرکز تخصصی تشخیص و درمان اوتیسم
 اوتیسم در کودکان چیست ؟
لکنت زبان در کودکان
فلج مغزی در کودکان
اختلال یادگیری در کودکان
یکپارچگی حسی چیست؟
دیستروفی عضلانی چیست؟
بیش فعالی در کودکان چیست؟
نقص توجه  در کودکان چیست؟
متخصص کاردرمانی در منزل
مرکز کاردرمانی کودکان
بهترین کلینیک کاردرمانی در تهران
متخصص گفتار درمانی در منزل
کلینیک گفتاردرمانی کودکان
بهترین مرکز گفتاردرمانی در تهران

بهترین مرکز تشخیص اوتیسم

بهترین کلینیک تشخیص اوتیسم در تهرانپارس

مرکز تشخیص اوتیسم در نیاوران

مرکز تشخیص اوتیسم سعادت آباد

بهترین مرکز تشخیص اوتیسم در ستارخان

کلینیک تشخیص اوتیسم در پاسداران

بهترین کلینیک تشخیص اوتیسم در شمال تهران

مرکز تشخیص اوتیسم در شرق تهران

بهترین کلینیک تشخیص اوتیسم در پونک

بهترین مرکز تشخیص اوتیسم در ولنجک

بهترین مرکز تشخیص اوتیسم در فرمانیه

کلینیک تشخیص اوتیسم در شهرک غرب

مرکز تشخیص اوتیسم غرب تهران

کلینیک تشخیص اوتیسم در شریعتی

بهترین مرکز تشخیص اوتیسم در مرزداران

مراکز تشخیص اوتیسم در سیدخندان 

کلینیک تشخیص اوتیسم در جنت آباد

بهترین مرکز تشخیص اوتیسم دهکده المپیک

بهترین کلینیک تشخیص اوتیسم اسلام شهر

مرکز تشخیص اوتیسم در تجریش

بهترین مرکز تشخیص اوتیسم در قلهک

کلینیک تشخیص اوتیسم در تهرانسر

مرکز تشخیص اوتیسم در ونک

کلینیک تشخیص اوتیسم در نارمک

بهترین مرکز تشخیص اوتیسم پیروزی

مرکز تشخیص اوتیسم سعادت آباد

بهترین کلینیک تشخیص اوتیسم ستارخان

کلینیک تشخیص اوتیسم ولنجک

مرکز تشخیص اوتیسم در پاسداران

بهترین مرکز تشخیص اوتیسم در شرق تهران

کلینیک تشخیص اوتیسم غرب تهران

بهترین مرکز تشخیص اوتیسم در تهران

مراکز تشخیص اوتیسم در مرزداران

مراکز تشخیص اوتیسم در نیاوران

کلینیک تشخیص اوتیسم در جنوب تهران

بهترین کلینیک تشخیص اوتیسم در جنوب تهران

مرکز تشخیص اوتیسم در انقلاب

مرکز تشخیص اوتیسم در یوسف آباد

مرکز تشخیص اوتیسم خوب در منظریه

بهترین کلینیک تشخیص اوتیسم در ظفر

مرکز تشخیص اوتیسم تهران نو

کلینیک تشخیص اوتیسم در افسریه

7 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • تشخیص درست آقای دکتر صابر در جلسه اول معاینه واقعا عالی بود هم تونستم مشکل اوتیسم بچم رو زودتر بفهمم و سریع برای درمانش اقدام کنم. آقای دکتر کمک زیادی به ما کردن خدا خیرشون بده

  پاسخ
 • یکی از مهم ترین دلایلی که من دخترم رو به کلینیک آقای دکتر صابر بردم ارزیابی اولیه و ارزیابی های مجدد ایشون بود که خودم متوجه تغییر مثبت دخترم شدم و تاثیر خوبی توی پیشرفت بچم دیدم واقعا ازتون متشکرم آقای دکتر

  پاسخ
 • وقتی اولین بار برای ارزیابی پسرم رو به کلینیک آقای دکتر صابر بردم اونجا بود که متوجه شدم واقعا اقای دکتر صابر در تشخیص و ارزیابی بی نظیر هستن و شناخت خیلی خوبی نسبت به بچه ها دارن و خیلی منظم و دقیق کلاس های درمانی رو برای بچم انخاب کردن بی نهایت متشکرم

  پاسخ
 • روش هایی که آقای دکتر صابر در تشخیص و ارزیابی ها استفاده میکنن بسیار ماهرانه است و خوشبختانه دخترم در هر ارزیابی که ماهانه انجام میشه داره بهتر میشه مرسی آقای دکتر

  پاسخ
 • من از آقای دکتر خیلی متشکرم از اینکه مدام به دنبال پیشرفت بچه ها هستن و هر کاری که از دستشون بر بیاد دریغ نمیکنن سپاس گزارم

  پاسخ
 • سلام من برای تشخیص درست بیماری پسرم اینکه آیا واقعا اوتیسم هست یا نه مجبور شدم چندتا جا ببرم تا اینکه از طریق سایت با آقای دکتر صابر آشنا شدم و برای معاینه پیش ایشون رفتم و ایشون تشخیص اختلال پردازش دادن و الان چند ماهه که پسرم مرتب کلاس هایی که آقای دکتر گفتن رو میره من که خیلی راضیم

  پاسخ
 • ما با شرایطی که داشتیم نمیتونستیم که دخترمون رو برای درمانش به تهران بیاریم و تعریف آقای دکتر صابر هم خیلی شنیده بودیم. آقای دکتر لطف کردن از طریق ویدیو کال دخترم رو ارزیابی کردن و از همین طریق با دخترم کار میشه من فک نمیکردم که مجازی تاثیر بزاره ولی فهمیدم که این همه تعریف از ایشون برازندشونه خداروشکر خیلی دخترم بهتر شده واقعا ازشون ممنونم

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

error: Content is protected !!