ارگوتراپیست مهدی صابر

نحوه اجرای آزمون هوش وکسلر

نحوه اجرای آزمون هوش وکسلر کودکان | تست هوش وکسلر| مرکز تست هوش کودکان دکتر صابر

سر فصل مطالب

مقیاس هوش وکسلر از انواع تست های هوش استاندارد می باشد که در مرکز تست هوش دکتر صابر انجام می شود. تست هوش وکسلر شامل 10 خرده آزمون می باشد و سه بهره هوشی ختلف را برای کودکان مشخص می کند. هوش کلامی، غیر کلامی و بهره کلی. متخصصین مرکز تست هوش کودکان دکتر صابر با استفاده ار نتایج تست هوش نقاط ضعف کودکان را مشخص و برنامه درمانی مناسب را برای آنان طراحی می کنند. نکته قابل توجه در انجام تست های هوش نحوه اجرای آنان است. تستر های با تجربه مرکز دکتر صابر با تجربه بالا در زمینه نحوه اجرای آزمون هوش وکسلر، تست هوش وکسلر را با بالاترین دقت اجرا، نمره گذاری و تفسیر می نمایند.

جهت آشنایی بیشتر والدین با نحوه اجرای آزمون هوش وکسلر، در این مطلب به صورت خلاصه به نحوه اجرای چند خرده آزمون تست وکسلر و تعیین بهره هوشی پرداخته می شود:

جهت تماس با کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی جناب آقای دکتر صابر (کلینیک توانبخشی پایا در پاسداران ، کلینیک توانبخشی غرب تهران در سعادت آباد) باشماره 09029123536 تماس حاصل فرمایید.

نحوه اجرای تست هوش وکسلر

خرده آزمون رمزنویسی (اصلی)

در این خرده آزمون تست وکسلر، آزمونی به رونویسی نمادهایی می‌پردازند که همراه با اشکال هندسی ساده یا ارقام آمده‌اند.

مواد آزمون 

راهنمای اجرا و نمره‌گذاری (همین دفترچه)

برگ ثبت پاسخ‌ها

دفترچه پاسخ شماره (۱)

دو مداد بدون پاک‌کن

زمان‌سنج (ساعت یا کرنومتر)

 شروع 

برای آزمودنی‌ها‌ی ۶ تا ۷‌ در رمزنویسی A ابتدا سؤال‌های نمونه و سپس سؤال‌های خرده آزمون اجرا شود.

برای آزمودنی‌های ۸ تا ۱۶ سال در رمزنویسی B ابتدا سؤال‌های نمونه و سپس سؤال‌های خرده آزمون اجرا شود.

در مورد آزمودنی‌هایی که حدس زده می‌شود مشکل هوشی دارند باید از سؤال‌هایی استفاده شود که مناسب با سن تقویمی آن‌هاست.

 

توقف 

متوقف کردن آزمون بعد از ۱۲۰ ثانیه

 زمان‌گیری

دقت در زمان خیلی مهم است. بعد از گفتن آخرین کلمه‌ی راهنمایی، زمان آغاز می‌شود و وقتی آزمودنی همه‌ی فرم را تکمیل کرد یا ۱۲۰ ثانیه بعد، آزمون را متوقف کنید.

 

 اصول کلی

دو فرم برای این خرده آزمون وجود دارد، مطمئن شوید که فرم مناسب را برای هر

 

آزمودنی اجرا کنی، فرم A را برای کودکان ۷-۶ ساله و فرم B را برای آزمودنی‌های ۱۶- ۸ ساله اجرا کنید.

¤ به آزمودنی پاک‌کن ندهید، اگر آزمودنی پرسید: در صورت اشتباه چه کنم به او بگویید: «هرچه می­نویسید خوب است فقط سعی کنید هر چه سریع پاسخ دهید.»

¤ اگر آزمودنی سؤال را حذف می‌کند یا به‌طور معکوس ردیف‌ها را تکمیل می‌کند به او بگویید: «به ترتیب انجام دهید، و هیچ‌کدام را جا نگذارید»،

ولی کمک دیگری به آزمودنی نکنید.

 

خرده آزمون  واژگان (اصلی) در تست هوش وکسلر

چهار تصویر در کتابچه‌ی سؤال‌ها ارائه می‌گردد و از آزمودنی خواسته می‌شود نام آن‌ها را بگوید.  بقیه واژه‌ها توسط آزمونگر با صدای بلند خوانده می‌شود و از آزمودنی خواسته می‌شود تعریف آن واژه‌ها را بگوید.

 مواد آزمون هوش وکسلر

راهنمایی اجرا و نمره.گذاری

برگه‌ ثبت پاسخ‌ها

کتابچه سؤال‌ها

 

 شروع

برای آزمودنی‌های ۸ -۶ ساله از سال ۵، آزمودنی‌های ۱۱-۹ ساله از سؤال ۷، آزمودنی‌های ۱۶ -۱۲ ساله از سال ۹ و برای آزمودنی‌هایی که حدس زده می‌شود مشکل هوشی دارند، از سؤال ۵ شروع کنید.

 

 اجرای معکوس

اگر آزمودنی‌های ۱۶- ۶ ساله نتوانند نمره‌ی کامل را از هر کدام از دو سال اول و دوم کسب کند.

 

توقف

متوقف کردن آزمون بعد از کسب پنج نمره‌ی صفر متوالی

 

اصول کلی

در قسمت سؤال­های تصویری، چهار نوع پاسخ ممکن است توسط آزمودنی داده شود که باید توسط آزمونگر بررسی بیشتری در مورد آن‌ها صورت گیرد، یعنی از آزمودنی خواسته شود که دقیق‌تر پاسخ دهد. این چهار نوع پاسخ عبارتند از باسخ‌های حاشیه‌ای،  پاسخ‌های عملکردی و پاسخ‌های ژستی. در پاسخ‌های فرعی

ممکن است آزمودنی به یک موضوع حاشیه‌ای مربوط به واژه اشاره کند. مثلاً در مورد قطار بگوید، موتور. در این موارد آزمونگر باید بگوید: «بله، به آن چه چیز دیگری هم می‌گویند».

در پاسخ‌ها‌ی کلی اگر آزمودنی در پاسخش به یک طبقه‌ی کلی اشاره کرد، مثلاً در مورد گل بگوید: گیاه، آزمونگر باید بگوید: «بله، ولی چه نوعی از آن؟»

در مورد پاسخ‌های عملکردی اگر آزمودنی به یک عملکرد شکل اشاره کرد، آزمونگر باید بگوید: «بله، ولی نام آن چیست؟»

در مورد پاسخ‌های ژستی اگر آزمودنی از حرکات بدنش برای توضیح یک سؤال استفاده کرد آزمونگر باید بگوید: «بله ولی نام آن چیست؟»

¤ در مورد سایر واژگان: واژه باید کلمه به کلمه خوانده شود، تا حدی که نیاز است می‌توان واژه را تکرار کرد ولی به‌هیچ‌عنوان نباید آن را تغییر داد.

¤ در مورد آزمودنی‌هایی ۸-۶ سال، از کتابچه سؤال‌ها استفاده نشود.

¤ در مورد آزمودنی‌های ۱۶-۹ سال به شکل کلمه در دفترچه‌ی سؤال‌ها، هم زمان با تلفظ آن اشاره شود.

¤ اگر پاسخ آزمودنی مبهم است یا روشن نیست بگویید: «منظورت چیست؟ یا بیشتر برایم بگو».

¤ اگر آزمودنی واژه‌ای را اشتباه شنید، به او بگویید: «به دقت گوش کن، معنی واژه‌ی…چیست؟»

¤ اگر آزمودنی در فضای اتاق در پاسخ به سؤال شما به شیئی  خاص اشاره کرد، نمره‌ای نمی‌گیرد بلکه باید از او خواسته شود که منظورش را به صورت کلامی بگوید.

¤ سؤال‌های ۵ و ۶ جهت آموزش‌‌اند. اگر آزمودنی نمره (۲) نگرفت، جواب درست را به او بگویید ولی کمک دیگری به او نکنید.

نحوه اجرای تست هوش وکسلر کودکان

نحوه اجرای آزمون هوش وکسلر بخش توالی حروف و عدد

برای آزمونی در یک سلسله از اعداد و حروف خوانده می‌شود و او اعداد را با نظم صعودی و کلمات را با نظم الفبایی تکرار می‌کند.

مواد آزمون هوش وکسلر

راهنمای اجرا و نمره‌گذاری

برگه‌ ثبت پاسخ‌ها

شروع

برای آزمودنی‌های ۷ – ۶ سال سؤال‌های تشخیصی، سؤال نمونه و سپس سؤال یک آزمودنی‌های ۱۶- ۸ سال سؤال نمونه و سپس سؤال یک و در مورد افرادی که حدس زده می‌شود مشکل هوشی دارند، با سؤال‌های تشخیصی شروع کنید.

 

توقف

متوقف کردن آزمون اگر آزمودنی در سؤال‌های تشخیصی ناموفق بود یا در هر سه کوشش مربوط به یک سؤال نمره‌ی صفر گرفت، آزمون را متوقف کنید.

 

اصول کلی

¤ برای کودکان ۶-۷ سال از سؤال‌های تشخیصی استفاده کنید تا معلوم شود که شمارش و الفبا را می‌دانند.

¤اگر آزمودنی نمی‌تواند تا ۳ بشمارد یا تا «پ» نمی‌تواند الفبا را بگوید، این آزمون را در مورد وی نباید اجرا کرد.

¤ اگر آزمودنی به هر دو کوشش‌های سؤال‌ نمونه پاسخ غلط داد فوراً پاسخ او را تصحیح کنید و دوباره این سؤال‌ها را از وی بپرسید. حتی اگر آزمودنی در هر دو کوشش سؤال نمونه ناموفق بود باز هم آزمون را اجرا کنید.

¤ در سؤال‌های ۱،۴و۵ باید پاسخ‌های خاصی را تقویت کنید. بنابراین از جمله‌هایی که زیر این سؤال‌ها در برگه ثبت پاسخ‌ها آمده است، استفاده کنید ولی چنانچه بعد از تقویت شما آزمودنی پاسخ داد به او نمره ندهید.

 

¤ هر سؤال از سه کوشش تشکیل شده است، هر کوشش را اجرا کنید.

¤ هر کوشش را کلمه به کلمه با نظم هر کلمه یا حرف در یک ثانیه بخوانید و همان‌طور که به آخر سلسله عدد- حرف می‌رسید، سعی کنید صدایتان بیفتد،

¤ هیچ سؤال یا کوششی را تکرار نکنید. اگر آزمودنی از شما خواست که کوششی را تکرار کنید، بگویید: «بهترین حدست را بگو

 

نمره.گذاری

¤ در مورد سؤال‌های تشخیصی، دور بله خط بکشید.

¤ اگر در سؤال‌های ۵،۴،۱ از تقویت استفاده کردید، در پاسخ‌نامه کلمه‌ی «ت» را بنویسید که نشان دهد از این روش استفاده کرده‌اید.

¤ اگر آزمودنی اعداد و کلمات را به ترتیب گفت، یک نمره برای او در نظر بگیرید حتی اگر کلمات را قبل از اعداد بگوید.

 

شیوه‌های اجرا

سؤال‌های تشخیصی ویژه کودکان ۷ -۶ سال

 

 شمارش

بگویید: «بیاید کار دیگری انجام دهیم، برایم تا ۵ را بلند بشمار.»

اگر آزمودنی متوجه نشد، بگویید: به شمار مثلاً ۱ و ۲ و… بین اعداد توقف کنید. سپس بگویید: «خوب، حالا بگو»

اگر آزمودنی پاسخ درست داد و حداقل تا ۳ شمرد، سراغ الفبا بروید.

اگر پاسخ غلط داد، انجام این خرده آزمون را متوقف کنید ولی حتماً حساب را انجام دهید.

الفبا

 «خوب حالا حروف الفبا را برایم بگو»

اگر کودک نفهمید بگویید: «الف، ب،..‌‌. (بین هر حرف توقف کنید) و سپس بگویید: «خوب بگو»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

error: Content is protected !!