ارگوتراپیست مهدی صابر

ارگوتراپیست مهدی صابر- کاردرمانی و گفتاردرمانی

سر فصل مطالب

ارگوتراپیستارگوتراپیست مهدی صابر( کاردرمانی)

تحصیلات:

کارشناس ارشد کاردرمانی( ارگوتراپی) از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

کارشناس کاردرمانی( ارگوتراپی) از دانشگاه شهیدبهشتی

سوابق علمی و پژوهشی:

مدرس دانشگاه توانبخشی علوم پزشکی شهید بهشتی( ارگوتراپیست)

نویسنده مقاله ISI با عنوان بررسی درمان cross education بر مهارت های دستی کودکان فلج مغزی

مدرس کارگاه ADHD برای گروه روانشناسان و کاردرمانان

مدرس کارگاه اتیسم و درمان آن برای گروه کاردرمانان، گفتاردرمانان و روانشناسان

مدرس کارگاه فلج مغزی و انواع آن برای کاردرمانان

مدرس کارگاه درمان های حسی(SI)   در کودکان SPD و اتیسم برای گروه درمانگران

سوابق بالینی:

موسس و عضو هیئت مدیره کلینیک توانبخشی پایا

موسس و عضو هیئت مدیره کلینیک توانبخشی غرب تهران

موسس و مدیر بخش کاردرمانی انجمن حمایت از کودکان عقب مانده ذهنی

برگزار کننده دوره های توانبخشی در اتیسم در شهر های ارومیه، بندرعباس، ساری

بنیان گذار توانبخشی در حیطه دست کودکان

سابقه بالینی توانبخشی جسمی و ذهنی کودکان از سال 1385 تا کنون

مرکز کاردرمانی وگفتاردرمانی در پاسداران و کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی در سعادت آباد دو شعبه اصلی مرکز توانبخشی دکتر صابر ( ارگوتراپیست)می باشد.

error: Content is protected !!