ارگوتراپیست مهدی صابر

تدریس خصوصی اوتیسم| معلم آموزش نوشتن و ریاضی به کودکان اوتیسم |مرکز اوتیسم دکتر صابر

سر فصل مطالب

برنامه های آموزشی و توانبخشی افراد دارای اختلالات طیف اوتیسم باید به شکل انفرادی انجام شود و والدین در آماده سازی برنامه های آموزش انفرادی (آی. ای. پی) حضور داشته باشند. در این برنامه ها اطلاعات جزئی در مورد برنامه های آموزشی و اهداف بلند مدت و کلی و اهداف رفتاری در جلسات کاردرمانی اوتیسم وجود دارد. معلم اوتیسم لازم است تا به والدینی که در مورد حضور خود در برنامه های آموزش الفبا به اوتیسم و اثر آن تردید دارند دسترسی داشته باشند و آنان را قانع کنند. آموزش فراگیر و توجه بهتدریس خصوصی اوتیسم در آموزش نوشتن به کودکان اوتیسم برنامه ساده ای نیست. اما می تواند برای دانش آموزان دارای اوتیسم و سایر دانش آموزان کلاس که دارای رشد عادی هستند مفید باشد. برای اثر بخشی هر چه بیشتر این برنامه و برنامه های آموزش ریاضی به کودکان اوتیسم و کسب احساس موفقیت در دانش آموزان دارای اوتیسم باید والدین، معلم اوتیسم و اجرا کنندگان برنامه به صورت گروهی با یکدیگر کار کنند. مرکز توانبخشی اوتیسم دکتر صابر با در نظر گرفتن روش های تدریس اوتیسم و کمک گرفتن از متخصصین گفتاردرمانی اوتیسم و دکتر اوتیسم در زمینه آموزش های تحصیلی کودکان اوتیسم به صورت تخصصی فعالیت می نماید.

جهت تماس با کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی جناب آقای دکتر صابر (کلینیک توانبخشی پایا در پاسداران ، کلینیک توانبخشی غرب تهران در سعادت آباد) باشماره 09029123536 تماس حاصل فرمایید.

تدریس خصوصی اوتیسم

برنامه ریزی برای آموزش انفرادی و تدریس خصوصی برای کودکان اوتیسم، سند مکتوبی است که فرایند همکاری برای ایجاد یک برنامه آموزشی انفرادی برای دانش آموزان نیازمند به خدمات ویژه را مشخص می کند. این برنامه ریزی مداوم است و فرایند های مربوط به آموزش، ارزیابی، اندازه گیری، تصمیم گیری و گزارش دهی را به شکل منسجم در خود دارد. این برنامه ها خدمات حمایتی و برنامه های آموزشی تطبیقی و تعدیل شده را مشخص می کنند (رهنمود وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش های ویژه، ۲۰۰۱)

هدف از یک برنامه ریزی برای تدریس خصوصی معلم اوتیسم

برنامه ریزی برای آموزش نوشتن به کودکان اوتیسم به صورت انفرادی فرآیندی رسمی برای مربیان، والدین و سایر متخصصین ارائه کننده خدمات است تا با همکاری با یکدیگر در ارتباط با ایجاد یک برنامه خاص برای یک دانش آموز تصمیم گیری کنند. در این فرایند مکانیزم هایی برای تشخیص، ثبت و مرور نیازهای ویژه دانش آموز وجود دارد، هدف کلی برنامه ریزی برای آموزش نوشتن به کودکان اوتیسم به صورت خصوصی، کمک به دانش آموز است تا در کسب مهارت ها و دانش مورد نیاز در سطحی بالاتر از عملکرد فعلی در زمینه های مهارت های زندگی شناختی و رفتاری موفق شود.

محتويات برنامه آموزش انفرادی حیطه هایی را مشخص می کند که در ارتباط با نیازهای دانش آموز هستند. برای تعدادی از دانش آموزان، این برنامه ممکن است در گام نخست بر اهداف تحصیلی نظیر آموزش ریاضی به کودکان اوتیسم یا آموزش نوشتن به کودک اوتیسم و مهارت های مورد نیاز آن تأکید داشته باشد در حالی که برای دانش آموزی دیگر این برنامه مهارت های زندگی را مورد توجه قرار می دهد. تعدادی از دانش آموزان نیز ممکن است نیازمند معلم اوتیسم برای رفع مشکلات رفتاری خود باشند.

 آموزش نوشتن و ریاضی به کودکان اوتیسم

تصمیم گیری معلم کودکان اوتیسم برای اجرای برنامه

برای اینکه چنین برنامه ای به هدف خود دست یابد و به پیشرفت دانش آموز کمک کند، باید تصمیم گیری های در مورد تغییر و تعديل مواد و محتواهای موجود برای آموزش و جایگزینی برنامه تدریس خصوصی با برنامه معمول، انجام مداخلات رفتاری و استراتژی های آموزشی و استفاده از ابزارهای موجود برای ارزیابی انجام شود. کسب تصویر مشخصی از توانایی ها دانش آموز و نیازهای اساسی وی برای برنامه ریزی از جمله ضروریات است .

تصمیمات باید بر اساس شناسایی صحیح و دقیقی از سطح توانایی و عملکردهای فعلی دانش آموز باشد تا با استفاده از آن توانمندی های وی تقویت شود، علاقه مندی افزایش یابد و نیاز ها به روشنی تعیین و مشخص شوند. همراه با برنامه ریزی برای آموزش انفرادی و تدریس خصوصی که به صورت رسمی انجام خواهد گرفت، در نظر گیری و ثبت کلیه تصمیمات مربوط به منابع اضافی مورد نیاز، برنامه درسی آموزش الفبا و ریاضی به کودکان اوتیسم، استراتژی و تکنولوژی مورد نیاز برای کمک به دانش آموز در کسب اهداف کلی و رفتاری مشخص شده در برنامه کاملا ضروری است، ثبت کردن به معنی یادداشت کلیه برنامه ها و خدمات در حال اجرا در ضمن برنامه آموزش برای هر کودک اوتیسم می باشد و برای تصمیم گیری در مورد تغییر و یا تداوم برنامه و ارائه اطلاعات به والدين و سایر افراد درگیر در برنامه ریزی آموزش انفرادی از جمله ضروریات است، نگهداری برگه های مکتوب مربوط به توانمندی های ارزیابی شده دانش آموز و سطح عملکرد وی می تواند به عنوان خط پایه ای برای مشخص کردن و مناسب بودن اهداف کلی و رفتاری در نظر گرفته شده برای برنامه تدریس خصوصی در نظر گرفته شود .

برنامه ریزی آموزش انفرادی فرایندی است که با استفاده از آن معلم کودکان اوتیسم، اعضای تیم آموزش دهنده و والدین اطمینان حاصل می کنند که نیازهای دانش آموزان به شیوه ای منظم مورد توجه قرار گرفته شده اند

فرایند برنامه ریزی برای آموزش انفرادی مکانیزم اطمینان بخشی در مورد توسعه و اجرای برنامه به شیوه ای منسجم و با استفاده از گام های مشخص و عینی است که بایستی مرحله به مرحله طی شوند.

فرایند برنامه ریزی برای تدریس خصوصی به کودکان اوتیسم چارچوب مشخصی برای تصمیم گیری بر اساس توانایی های دانش آموز در زمان تهیه برنامه تعیین می کند.

معلم اوتیسم برای آموزش الفبا

برنامه ریزی برای آموزش انفرادی برای دانش آموزانی تهیه می شود که برنامه هایشان به طور معنی داری با برنامه های آموزشی از پیش تعیین شده برای سایر دانش آموزان متفاوت است و برای دانش آموزانی است که دارای نیازهای ویژه آموزشی، رفتاری، پزشکی و با جسمی هستند .

فرایند برنامه ریزی برای آموزش انفرادی بر اطلاعاتی تأکید می کند که با استفاده از ارزیابی های رسمی و غیر رسمی به دست آمده اند.

فرایند برنامه ریزی برای تدریس خصوصی کودک اوتیسم با استفاده از مشارکت والدین در تمامی مراحل برنامه ریزی، تهیه و اجرای سعی در تقویت هرچه بیشتر خود دارد.

برنامه ریزی برای آموزش نوشتن و ریاضی به کودک اوتیسم چه زمانی انجام می شود؟

برای اینکه دانش آموزی یک برنامه آموزش نوشتن و ریاضی مناسب دریافت کند، معمولا شرایطی مشخص در نظر گرفته می شود. والدین و معلم کودک اوتیسم نیز برای اینکه دانش آموزی مستحق دریافت برنامه آموزشی انفرادی باشد و برای انجام این امر ارجاع داده شود باید گام هایی را طی کنند. استثناهایی که برای این امر وجود دارد دانش آموزانی هستند که پیش از ثبت نام در مدرسه، دارای یک اختلال و یا سندروم تشخیص داده شده باشند و یا دانش آموزانی که در مراحل قبلی آموزشی نیز از برنامه های تدریس خصوصی استفاده کرده اند نیز جزو افرادی در نظر گرفته می شوند که نیازمند طی کردن گام های اداری برای ارجاع و تصمیم گیری در مورد تهیه و دریافت برنامه آموزش انفرادی نیستند.

برای تهیه برنامه آموزشی انفرادی معمولا گام های زیر توصیه می شوند:

  1. تشخیص نیاز مندی کودک اوتیسم به دریافت آموزش های ویژه و خدمات مربوط به آن
  2. ارزیابی دانش آموز به منظور تصمیم گیری نهایی در مورد نیاز مندی وی به برنامه های آموزش خصوصی الفبا
  3.  برنامه ریزی به منظور برگزاری جلسات اعضای گروه برنامه ریزی برای آموزش انفرادی
  4. برگزاری جلسات و تدوین برنامه آموزش نوشتن و ریاضی برای کودک اوتیسم
  5. ارائه خدمات مورد نیاز دانش آموز
  6. اندازه گیری و ارزیابی میزان پیشرفت کودک اوتیسم و ارائه گزارش به والدین وی
  7. بررسی برنامه تدریس خصوصی و در نظر گیری تغییرات احتمالی در برنامه
  8. ارزیابی مجدد دانش آموز برای مشخص کردن میزان پیشرفت او در آموزش های نوشتن و ریاضی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

error: Content is protected !!