ارگوتراپیست مهدی صابر

اختلال یادگیری در کودکان پیش دبستانی -دکتر صابر

سر فصل مطالب

جهت تماس با کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی جناب آقای دکتر صابر (کلینیک توانبخشی پایا در پاسداران ، کلینیک توانبخشی غرب تهران در سعادت آباد) باشماره 09029123536 تماس حاصل فرمایید.

اختلالات یادگیری در کودکان پیش دبستانی

در حال حاضر بیش از ۴ درصد کودکان پیش دبستانی ۳ تا ۵ ساله خدمات اولیه آموزش ویژه را از مدارس دریافت می‌کنند. درصد این کودکان در ایالات های گوناگون متفاوت است و از حداقل ۳/۱ درصد تا حداکثر۱۶/۸ درصد می رسد.

۴۶ درصد این کودکان ۵ ساله، ۳۴ درصد ۴ ساله و ۲۰ درصد ۳ ساله هستند. حدود ۳/۱ خدمات آموزش ویژه نیز مربوط به نوزادان و نوپایان از (بدو تولد تا ۲ سالگی) و خانواده‌های آنهاست.

درصد خردسالان دریافت کننده خدمات

اطلاع از اینکه چه تعداد از کودکان ۳ تا ۵ ساله ای که خدمات آموزش ویژه دریافت می کنند دچار ناتوانی های یادگیری هستند، دشوار است.

در قانون فعلی، کودکان پیش دبستانی دچار ناتوانی از این پس در طبقه بندی ناتوانی( نظیر ناتوانی های یادگیری) قرار نمی‌گیرند.

اداره آموزش و پرورش ایالات متحد کلیه کودکان پیش دبستانی دچار ناتوانی را گروهی عادی به حساب می‌آورد.

بر اساس اطلاعات مربوط به طبقه بندی دانش آموزان بزرگتر، می توان تخمین زد که حداقل ۵۰ درصد کودکان پیش دبستانی، که خدمات آموزش ویژه دریافت می‌کنند دچار ناتوانی‌های یادگیری هستند.

پیش درآمد های شکست تحصیلی

اگرچه کودکان پیش دبستانی دچار ناتوانی‌های یادگیری هنوز درگیر تکالیف یادگیری تحصیلی نشده‌اند، اما غالباً پیش درآمدهای شکست تحصیلی را می‌توان در آنها مشاهده کرد‌.

خردسالان دچار ناتوانی‌های یادگیری غالباً از نظر آواشناسی، توانایی تحلیل و ترکیب صداها، مهارت های نامگذاری سریع، یادگیری نام و صدا های الفبا، انطباق دیداری – ادراکی و انسجام دیداری – حرکتی کمبودها و نواقصی دارند.

اگر این کودکان طی سال های اول زندگیشان، قبل از مواجه شدن با شکست تحصیلی، شناسایی شوند، می توان مداخله زودرس لازم را در اختیار آنها قرار داد.‌ مداخله باید به موقع، قبل از اینکه کودک در زبان، خواندن یا ریاضیات دچار افت تحصیلی شود، در اختیار او قرار گیرد.

اینکه منتظر بمانیم و پس از مشاهده شکست تحصیلی کودک آموزش ویژه را به او ارائه دهیم روش پرهزینه ای است.

پژوهش ها نشان می‌دهد که ۷۴ درصد دانش آموزانی که در کلاس سوم در روخوانی ناموفق بوده اند، در کلاس نهم نیز نمی توانند خوب بخوانند.

برنامه‌های ثمربخش مداخله زودرس در کودکستان و کلاس اول دبستان برنامه‌هایی جامع و فشرده است.

اجزای برنامه آموزشی مداخله زودرسناتوانی یادگیری

کودکان پیش دبستانی دچار ناتوانی های یادگیری به برنامه درسی جامعی نیاز دارند که برانگیزاننده باشد و تمرین در زمینه‌های زیادی را برای آنها تدارک ببیند.

بسیاری از اجزای برنامه آموزشی در قلمرو های یادگیری رشدی یا پیش تحصیلی است.

برخی از مولفان معتقدند خردسالانی که به علت ناتوانی های رشدی نتوانسته باشند مهارتهای پیش تحصیلی یا آمادگی را کسب کنند، در سال‌های بعد که به مدرسه می‌روند دچار ناتوانی‌های یادگیری تحصیلی می شوند.

با مداخله زودرس مهارتهای پیش تحصیلی یا آمادگی به کودک آموزش داده می شود تا کودک برای یادگیری های تحصیلی بعدی نظیر خواندن ، نوشتن و ریاضیات آماده شود.

مداخله ها و راهبردهای تدریس برای بسیاری از این قلمرو های پیش تحصیلی، به ترتیب در زیر مشخص شده است:

 • مهارت‌های خودیاری و خودپنداشت : کودکان باید یاد بگیرند از طریق فعالیت هایی نظیر لباس پوشیدن، غذا خوردن و رعایت بهداشت شخصی از خودشان مراقبت کنند. یادگیری مهارت‌های خودیاری باعث تسریع رشد خودپنداشت مثبت و احساس استقلال می شود.
 • فعالیت های حرکتی درشت : در مهارتهای حرکتی درشت از عضلات بزرگ برای حرکت بازوها ، ساق و ران، تنه، دست ها و پاها استفاده می‌شود. فعالیت هایی که به رشد مهارت های حرکتی درشت در کودکان کمک می‌کند شامل راه رفتن، خزیدن ، بالا رفتن ، پریدن ، پرتاب کردن و غلتیدن است.
 • فعالیت های حرکتی ظریف : در فعالیت های حرکتی ظریف مثل حرکت انگشت ها و مچ ها و همچنین هماهنگی چشم و دست و هماهنگی دو دست، از عضلات کوچک استفاده می‌شود. فعالیت‌هایی که باعث پیشرفت در توانایی های حرکتی ظریف می شوند عبارت است از معماها ، بازی های دستی ، بریدن و چسباندن ، نقاشی کردن ، بستن دگمه و ملیله دوزی.
 • فعالیت های شنیداری و گاهی به آواشناسی : از مهارتهای مهم پیش از خواندن، آگاهی به صداهای موجود در واژه ها (آگاهی به آواشناسی) است. فعالیت هایی که به کودکان کمک می‌کند تا قدرت تشخیص شنیداری صداها و حافظه شنیداری خود را تقویت کنند بازی با واژه ها، بازی با اشعار قافیه دار و بازی هایی است که در آنها از بر کردن واژه مهم است.
 • فعالیت های دیداری : از جمله بازی هایی که به رشد تشخیص دیداری ، حافظه دیداری و انسجام دیداری – حرکتی (مثل هماهنگی چشم و دست) کودکان کمک می‌کند تشخیص تفاوت ها و شباهت ها در تصویر شکل ها و حروف است.
 • فعالیت های ارتباطی و زبانی : توانایی استفاده از زبان برای ایجاد ارتباط بین افکار خود محور یادگیری است. این توانایی هم شامل گوش دادن است و هم صحبت کردن زبان. زبان شامل توانایی فهم زبان دیگران ، پاسخ دادن به توصیه ها ، مبادرت به ارتباط‌ گیری، توضیح دادن و درگیر شدن در گفت و گو هاست.
 • فعالیت های شناختی : بسیاری از بازی ها به تمرین مهارت های فکری ، یادگیری رابطه ها و تفاوت ها، طبقه ‌بندی، مقایسه و سنجش عقاید و حل مسائل کودکان کمک می‌کند.
 • فعالیت های اجتماعی : فعالیت هایی است که به رشد مهارت های اجتماعی کودک کمک می کند. این فعالیت ها شامل تعامل و سازگاری با دیگران است که از طریق ایجاد رابطه های متناسب با سن خود با سایر کودکان و با بزرگسالان از طریق یادگیری بازی های گروهی صورت می پذیرد.

کودکان پیش دبستانی 3 تا 5 ساله

کودکان پیش دبستانی ۳ تا ۵ ساله دچار ناتوانی از تمامی حقوقی که قانون برای کودکان بزرگتر در نظر گرفته است به طور کامل برخوردارند. این شرایط در قسمت B قانون مشخص است کودکان پیش دبستانی ممکن است در یک یا چند زمینه رشدی تأخیر داشته باشند :

 • رشد جسمانی
 • رشد شناختی
 • رشد ارتباطی
 • رشد اجتماعی یا هیجانی
 • رشد انطباقی

کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی غرب تهران و کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی پایا دو شعبه فعال مراکز کاردرمانی و گفتاردرمانی جناب آقای صابر آماده ارائه خدمات تخصصی در زمینه کودکان اختلال یادگیری می باشد. خدمات مرکز در زمینه ناتوانی های یادگیری شامل  تقویت مهارت های ادراک بینایی،بخش سنسوری روم،  تقویت شنیداری، بخش آموزش، گفتاردرمانی و ….. است که به درمان کودکان اختلال یادگیری کمک بسزایی می کند.

بیشتر بدانیم

مرکز تخصصی تشخیص و درمان اوتیسم
 اوتیسم در کودکان چیست ؟
لکنت زبان در کودکان
فلج مغزی در کودکان
اختلال یادگیری در کودکان
یکپارچگی حسی چیست؟
دیستروفی عضلانی چیست؟
بیش فعالی در کودکان چیست؟
نقص توجه  در کودکان چیست؟
متخصص کاردرمانی در منزل
مرکز کاردرمانی کودکان
بهترین کلینیک کاردرمانی در تهران
متخصص گفتار درمانی در منزل
کلینیک گفتاردرمانی کودکان
بهترین مرکز گفتاردرمانی در تهران

بهترین مراکز اختلال یادگیری

بهترین کلینیک اختلال یادگیری در تهرانپارس

مرکز اختلال یادگیری در نیاوران

مرکز اختلال یادگیری سعادت آباد

بهترین مرکز اختلال یادگیری در ستارخان

کلینیک اختلال یادگیری در پاسداران

بهترین کلینیک اختلال یادگیری در شمال تهران

مرکز اختلال یادگیری در شرق تهران

بهترین کلینیک  اختلال یادگیری در پونک

بهترین مرکز اختلال یادگیری در ولنجک

بهترین مرکز اختلال یادگیری در فرمانیه

کلینیک اختلال یادگیری در شهرک غرب

مرکز اختلال یادگیری غرب تهران

کلینیک اختلال یادگیری در شریعتی

بهترین کلینیک اختلال یادگیری در مرزداران

مراکز اختلال یادگیری در سیدخندان 

کلینیک اختلال یادگیری در جنت آباد

بهترین مرکز اختلال یادگیری دهکده المپیک

بهترین مرکز اختلال یادگیری اسلام شهر

بهترین مراکز اختلال یادگیری در تجریش

کلینیک اختلال یادگیری در قلهک

کلینیک اختلال یادگیری در تهرانسر

مرکز اختلال یادگیری در ونک

کلینیک اختلال یادگیری در نارمک

بهترین کلینیک اختلال یادگیری پیروزی

کلینیک اختلال یادگیری سعادت آباد

بهترین مرکز اختلال یادگیری ستارخان

اختلال یادگیری در ولنجک

مرکز اختلال یادگیری در پاسداران

بهترین مرکز اختلال یادگیری در شرق تهران

اختلال یادگیری در غرب تهران

بهترین مرکز اختلال یادگیری در تهران

مراکز اختلال یادگیری در مرزداران

اختلال یادگیری در نیاوران

مرکز اختلال یادگیری در جنوب تهران

بهترین مرکز اختلال یادگیری در جنوب تهران

کلینیک اختلال یادگیری در انقلاب

مرکز اختلال یادگیری در یوسف آباد

کلینیک اختلال یادگیری  در منظریه

بهترین مرکز اختلال یادگیری در ظفر

مرکز اختلال یادگیری تهران نو

کلینیک اختلال یادگیری در افسریه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

error: Content is protected !!